Gå til sidens indhold

Anders Peetz-Schou Nielsen

Personlige data:
38 år gammel
Bibliotekar og tovholder på Guldborgsund-bibliotekerne.

Valgudtalelse:

Kære fagforeningsfæller
Mit navn er Anders Peetz-Schou Nielsen, jeg er 38 år gammel, og jeg er bibliotekar og tovholder på Guldborgsund-bibliotekerne.

Jeg håber på at blive demokratiets og folkebibliotekets stemme i hovedbestyrelsen de næste 3 år. Vi sad nemlig for 3 år siden i Århus og vedtog, at vores fagforening skulle være mere end blot en fagforening – vi blev også til en interesseorganisation, som skulle blande os i den offentlige debat om emner, der berører vores felt. Det tændte en ild i mig – som nu brænder så kraftigt, at jeg nu stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen for de næste 3 år.

Politisk vision
Min største mærkesag er, at jeg vil kæmpe for, at de danske folkebiblioteker bliver en endnu stærkere medspiller i vores demokrati.

Vi lever i en verden, hvor de værdier, som det danske folkestyre bygger på, er under pres. Den fælles samtale er udfordret - for folk taler til hinanden og ikke med hinanden.

Følelser er over fakta i mange menneskers liv, og store multinationale firmaer lader profitten diktere, at folk bliver fanget i informations-ekkokamre.

Jeg tror på, at biblioteker er en af de få offentlige institutioner, som har muligheden for at gøre noget ved dette. Derfor er min største mærkesag, at der kommer mere fokus på en fælles indsats fra de danske folkebiblioteker, der bekæmper, hvad jeg anser som en trussel mod det danske demokrati.

Vi skal udnytte den unikke position, vi har i det danske samfund, som en af de mest troværdige professioner og en plads som en af de mest besøgte kulturtilbud i vores samfund.
Min politiske vision er derfor, at det danske folkebibliotek skal gå fra at være en videns- og kulturinstitution, til en videns-, kultur- og demokrati institution – som arbejder målrettet med alle tre felter sidestillet med hinanden!

Arbejdsmiljø
Skæve arbejdstider, seks dages arbejdsuger en gang om måneden og travlhed præger hverdagen for rigtigt mange af os - derfor vil jeg gøre mig til talsmand for, at vi internt skal have en samtale om, om vi, der er ansat på bibliotekerne landet over, har den rette balance mellem arbejde og fritid. Personligt er jeg tilhænger af, at vi får ret til en fridag efter weekendarbejde, men det allervigtigste er dog klart, at der kommer et øget fokus på vores arbejdsvilkår.

Forbundets fremtid
Når man læser det netop godkendte budget for årene 2022-2024, ser vores fremtid meget dyster ud. Vi har et forventet underskud for de tre år på over 7,5 mio. kr., og en trend, der siger, at vi taber medlemmer hvert år. Det siger mig, at generalforsamlingen 2024 bliver en dag, hvor der skal træffes meget store beslutninger – samt at den kommende hovedbestyrelse og vores dygtige formand skal have leveret resultater! Om det skal være fusion, tættere samarbejde eller noget helt tredje, må jeg erkende, at jeg ikke kan gennemskue endnu. Men der skal ske noget! Vi kan ikke fortætte på den nuværende kurs meget længere – så hvis vi ikke kan levere det kursskifte, må alle tillidsvalgte i forbundets ledelse tage ansvaret, med alt hvad det indebærer.

Mit løfte
Jeg vil rigtigt gerne tale med jer, lytte til jer, bestræbe mig på at give jer ret, når jeg tager fejl. Jeg vil lade mig overbevise, når I kommer med et bedre argument end mig og gå på kompromis, når det er til vores fælles bedste.

Stillerliste:

  • Dorte Tissot Hansen, Bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne
  • Pia Gunilla Park, Kulturformidler, Guldborgsund-bibliotekerne
  • Kirsten Sydendal, Informationsspecialist, Nordic Sugar & Forkvinde Lolland-Falster Lovestorm
  • Anne Otkjær, Bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne
  • Daniel Martin Jacobsen, TR og bibliotekar, Guldborgsund-bibliotekerne.
  • Loke Daubjerg Andersen, Bibliotekar og Koordinator, Randers Bibliotek