Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Urafstemning om nyt forbundsnavn

Alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme "Ja" eller "Nej" til hovedbestyrelsens forslag om et nyt forbundsnavn "Forbundet Kultur og Information". Afstemningen løber i perioden fra den 28. januar til den 5. februar klokken 12.

Bibliotekarforbundet afholdt ekstraordinær generalforsamling den 25. januar. Eneste punkt på dagsordenen var hovedbestyrelsens forslag om et nyt forbundsnavn Forbundet Kultur og Information.

Der var 92 stemmeberettigede medlemmer til stede i salen under afstemningerne. Ved første afstemning var der 90 medlemmer, der afgav deres stemme. Heraf stemte 85 medlemmer "Ja" (94 %) og 5 medlemmer "Nej" (6 %) til forslaget om, at forbundet skifter navn til Forbundet Kultur og Information. Ved den efterfølgende afstemning vedrørende urafstemning var der 26 medlemmer, der stemte ja, hvilket svarer til 28% af de i salen tilstedeværende stemmeberettige medlemmer. Derfor er forslaget nu sendt til urafstemning blandt alle forbundets stemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen løber fra den 28. januar til den 5. februar klokken 12.

Et nyt forbundsnavn kræver en ændring af forbundets vedtægter. Derfor skal 2/3 af de afgivne stemmer stemme ja til hovedbestyrelsens navneforslag: Forbundet Kultur og Information for, at det bliver vedtaget.

Se filmen, hvor formand Tine Segel forklarer om baggrunden for hovedbestyrelsens forslag om et nyt forbundsnavn.

Se flere materialer fra BF's ekstraordinære generalforsamling

Se mere om navneprocessen