Gå til sidens indhold

Urafstemning om fusion mellem DM og KI

Fra mandag den 13. marts til torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00 afholder Forbundet Kultur og Information urafstemning om fusion mellem DM og KI.

På den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2023 stemte 96,4 procent (134 ud af de 139 stemmeberettigede medlemmer, som var mødt frem) ja til forslaget om, at Forbundet Kultur og Information fusionerer med DM pr. 1. november 2023. Ved den elektroniske afstemning kan alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer stemme om forslaget.

En enig hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til forslaget. En vedtagelse kræver almindelig stemmeflerhed ved urafstemningen.

Du modtager et elektronisk valgkort via mail:
Når valget åbnes mandag den 13. marts 2023, udsender Assembly Voting, som afvikler urafstemningen, et elektronisk afstemningskort med en personlig valgkode til alle stemmeberettigede medlemmer af Forbundet Kultur og Information. Det elektroniske afstemningskort sendes til dig på den email-adresse, der var registreret i Forbundet Kultur og Informations medlemssystem den 28. februar 2023.

Hvis du ikke har modtaget dit elektroniske afstemningskort:
Har du ikke har registreret en email-adresse hos Forbundet Kultur og Information - eller hvis mailadressen ikke er korrekt eller ikke længere er gældende - vil du ikke modtage et elektronisk afstemningskort.

Alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer (jf. vedtægternes §3, stk. 5) er stemmeberettigede. Passive medlemmer, herunder pensionstmedlemmer, er således ikke stemmeberettigede (jf. vedtægters §3, stk. 3).

Hvis du har tekniske problemer:
Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med afstemningen, kan du gennem hele valgperioden kontakte Assembly Voting, som afvikler den elektroniske afstemning, på valgsupport+KI@assemblyvoting.com. Mails besvares på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00. Det gælder f.eks., hvis du mangler din valgkode eller har problemer med at afgive din stemme.