Gå til sidens indhold

Urafstemning om fusion mellem DM og KI

Forbundet Kultur og Information har fra den 13. marts til den 23. marts 2023 afholdt urafstemning om fusion mellem DM og KI.

Resultat af urafstemningen:

Fordeling af stemmer:

  • JA: 94,35 % (1.469 stemmer)
  • NEJ: 5,65 % (88 stemmer)

Stemmeprocent: 57,14 %

Resultatet betyder, at Forbundet Kultur og Information skal fusionere med DM den 1. november 2023. Læs mere

Urafstemningen godkendt af de politiske revisorer den 23. marts 2023


På den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2023 stemte 96,4 procent (134 ud af de 139 stemmeberettigede medlemmer, som var mødt frem) ja til forslaget om, at Forbundet Kultur og Information fusionerer med DM pr. 1. november 2023. Ved den elektroniske afstemning kan alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer stemme om forslaget.

En enig hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til forslaget. En vedtagelse kræver almindelig stemmeflerhed ved urafstemningen.