Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Tilfredse medlemmer

På generalforsamlingen i 2016 blev følgende formål og mål vedtaget for fokusområdet Tilfredse medlemmer:

BF ønsker at styrke organisationen og udbygge det faglige fællesskab ved et målrettet fokus på fastholdelse.

 • Vi vil skaffe mere viden om medlemmerne og deres forventninger og ønsker
 • Vi vil udvikle relevante og værdiskabende tilbud
 • Vi vil sikre høj tilfredshed blandt privatansatte medlemmer
 • Vi vil fastholde medlemmer ved at eksperimentere med nye netværksformer


Der er nedsat et politisk udvalg i forbindelse med fokusområdet bestående af:

Politisk ansvarlig:  Gitte Andersen
Udvalgsdeltagere: Kim Jesper Josefsen og Claes Isbrandtsen

Fra sekretariatet:  Bruno Pedersen og Karin V. Madsen (koordinator) 

Projekter:
 • Medlemsundersøgelse: Der er med jævne mellemrum behov for at afsøge tilfredshed, loyalitet samt nye behov og forventninger blandt medlemskredsen.Undersøgelsen sker i regi af MSI Research, der har opbygget en metodik, der muliggør prioritering af de områder, der har størst effekt på tilfredshed og loyalitet.
  Undersøgelsen er gennemført og behandling af resultaterne er afsluttet.
 • Forbedring af medlemsdata- og medlemsbreve: De oplysninger som BF har registreret om medlemmerne i medlemssystemet skal forbedres med udgangspunkt i konkrete behov og ønsker. Ny persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018 indtænkes.
  Eksisterende standardbreve gennemgås/revideres. Anvendelsen af standardbreve tilpasses dog altid den konkrete situation/det konkrete medlem.
Status: Arbejdet pågår fortsat.

 • Gennemgang af medlemstilbud: Formålet er at lave et servicetjek af nuværende tilbud og videreudvikle relevante og værdiskabende tilbud til medlemmerne. Der ses på både indhold og form.
 • Nye netværk/netværksformer: I medlemsundersøgelsen er der spurgt til medlemmernes ønsker og interesse for deltagelse i nye mere løst organiserede netværk. Formålet med projektet er at få erfaringer med nye former for netværk med henblik på fastholdelse og opnåelse af tilfredse medlemmer. Der er etableret 2 netværk om "læring og undervisning" i hhv. Øst- og Vestdanmark. Netværket løber over 7 gange i efteråret 2018/forår 2019. Netværket er delvist faciliteret af en professionel facilitator og går på tværs af sektorer og arbejdspladser.

 • Program for brobygning til arbejdsmarkedet for nyuddannede: BF's arbejde i forhold til de studerende er under overskriften "Vi bygger bro til dit arbejdsmarked". Under studietiden viser BF via arrangementer,netværk, virksomhedsbesøg og mentorordning for studerende, hvilke job- og karrieremuligheder de har. Formålet med projektet er at sætte allerede eksisterende tiltag i system og identificere nye behov.