Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Stærk faglig stemme

På generalforsamlingen i 2018 blev følgende formål og mål vedtaget for fokusområdet Stærk faglig stemme:

  1. Vi vil være en professionel og løsningsorienteret samarbejdspartner for embedsværk, ministre og andre aktører i forbindelse med servicetjek af biblioteksloven
  2. Vi vil løfte fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsordener
  3. Vi vil arbejde for, at BF'ernes kompetencer sættes i spil, som en rød tråd gennem uddannelsessystemet
  4. Vi vil sætte fokus på BF'ernes rolle i forhold til at fremme læselyst
  5. Vi vil fremhæve BF'ernes rolle i forhold til den digitale  udvikling

Der er nedsat et politisk udvalg i forbindelse med fokusområdet bestående af:

Politisk ansvarlig: Martin Schmidt-Nielsen
Udvalgsdeltagere: Julie Arndrup, Sarah Hvidberg, Jacob Holm Krogsøe

Fra sekretariatet

Anette Lerche

 

Projekter:

1. Servicetjek af Biblioteksloven

 

Beskrivelse: Projektet er afsluttet, da man fra politisk side umiddelbart ikke er gået videre med at foreslå en ændring af biblioteksloven.

 

2. Fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsordener 

 

Beskrivelse: Projektet tager afsæt i det faglige engagement og den gejst, som fag- og ansættelsesgrupperne bygger på. Grupperne skal hjælpes til at identificere og synliggøre aktuelle nichefaglige og fagpolitiske problemstillinger på de forskellige felter og hjælpe fag- og ansættelsesgrupperne med at løfte deres politiske dagsordener.

Initiativer: Ved det årlige netværksseminar for fag- og ansættelsesgruppernes bestyrelser den 12. juni 2019 af holdt CEVEA en mini-meningsdannerworkshop for at give bestyrelserne redskaber til arbejdet med historiefortælling og meningsdannelse. Efterfølgende har BØFA fået optaget et debatindlæg i Folkeskolen. 

 

3. BF'ernes kompetencer som en rød tråd i uddannelsessystemet

 

Beskrivelse: BF'ernes faglighed skal være en integreret og naturlig del af danskernes vej gennem uddannelsessystemet fra folkeskole, ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. 

Initiativer: Der er udarbejdet informationsmaterialer om værdien af at have uddannelsesbibliotekarer ansat på ungdoms- og voksenuddannelserne- blandt andet til brug ved Læringsfestivalen 2019. Se materialerne her. Der er udgivet en opdateret version af fra Google til grundighed vol 2, der blandt andet er udsendt til relevante uddannelsesinstitutioner. 

Der er desuden udarbejdet et debatindlæg i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening. Se det her.

 

4. BF'ernes rolle i forhold til at fremme læselyst

 

Beskrivelse: Der er sket et fald i børns fritidslæsning, der findes godt 600.000 læsesvage voksne, og generelt er der brug for et bredt samarbejde omkring læselyst og et behov for at synliggøre BF'ernes rolle i forhold til at løfte denne dagsorden.

Initiativer: BF er repræsenteret ved Julie Arndrup i udarbejdelsen af en National Læsestrategi. Desuden har BF flere ved lejligheder deltaget i den offentlige debat om læselyst. Se eksempelvis et debatindlæg om læselyst i Berlingske, samt denne nyhed om de debatter, som BF deltog i på Folkemødet 2019.

 

5. Privatansatte BF’eres rolle i forhold til den digitale udvikling skal fremhæves:

 

Beskrivelse: For at kunne løfte opgaven omkring interessevaretagelse for privatansatte er der brug for en kortlægning af området. Derfor er der gennemført en undersøgelse blandt privatansatte BF'ere. Se fagmagasinet Perspektivs gennemgang af undersøgelsens resultater.

Initiativer: Der har været afholdt møde med Privatgruppens bestyrelse og aftalt et samarbejde om undersøgelsen. I 2020 udarbejdes konkrete initiativer på baggrund af undersøgelsens resultater.

 

6. Stærk faglig stemme – vision for faget

 

Beskrivelse: At få praksisvinklen på hvordan feltet data, kultur, viden og information (i forhold til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i samfundet) kan udvikles i de kommende år med udgangspunkt i en multifaglig sammenhæng. Herunder også at belyse den etik og værdi feltet står for (feltet ses her som organisering af viden, information og data, samt formidling af kultur, information og viden med fokus på brugeren).

På flere workshops deltager udvalget under Stærk Faglig Stemme plus indkaldte BF’ere med særlig viden inden for området for at nå frem til:

  • En beskrivelse af feltets værdigrundlag og etik
  • En beskrivelse af den fagpolitiske vision
  • En beskrivelse af det, feltet tilfører brugere/aftagere/kunder/samfund

Initiativer: Der afholdes workshops i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020. Som en udløber af projektet arbejder det politiske udvalg under Stærk Faglig stemme videre med projektet – herunder udarbejdes en spørgeguide, der i 2021 skal videreformidles til tillidsrepræsentanter og herefter KI-klubber