Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

KI'ere i en ny tid

På generalforsamlingen i 2018 blev følgende formål og må vedtaget for fokusområdet KI'ere i en ny tid:

Vi vil fastholde medlemmer ved at udvikle nye tilbud og være mere opsøgende i vores
Kommunikation
Vi vil have et særskilt fokus på hvervning og fastholdelse i den private sektor
Vi vil understøtte dimittenderne ved at bygge bro til arbejdsmarkedet
Vi vil hverve andre fagligheder på folkebibliotekerne end dem, vi normalt organiserer
Vi vil drøfte, hvilke fagligheder BF skal organisere

Der er nedsat et politisk udvalg i forbindelse med fokusområdet bestående af:

Politisk ansvarlig:
Udvalgsdeltagere: Daniel Ackey, Nikoline Dohm Lauridsen, Rikke Blaabjerg

Fra sekretariatet

Torben Jensen
Koordinator: 


Projekter:

1. Differentieret medlemskab


Beskrivelse: Nærmere undersøgelse af potentialet for differentieret medlemskab / interessemedlemskab. Måske skal der ikke skelnes mellem medlemsgrupperne offentlig og private men i stedet mellem grupper med forskellige ønsker til medlemskab.

 

2. Hvervning og fastholdelse af privatansatte

Beskrivelse: Hvor og hvordan skal de private hverves. Udvikling af nye tilbud til de private medlemmer. Kommunikation til private medlemmer.

Projekt startet i 2020 der skal sætte fokus på de privatansattes jobområder. Der bliver udgivet en pjece med portrætter af medlemmer, der arbejder i det private. Et andet projekt startet i 2021 vil have fokus på, at tilbyde privatansatte relevant videreuddannelse på deres arbejdsplads.

 

3. Hvervning af (nye) studerende

Beskrivelse: Hvor og hvordan skal de studerende hverves. Udvikling af nye tilbud til de studentermedlemmer.

KI har hvervet fra hele Institut for Kommunikation på KU i sommeren 2020, og det resulterede i nye medlemmer fra både retorik- og filosofistudiet. Derudover er der blevet iværksat nyhedsbrev til studerende ligesom der løbende bliver udsendt nyt merchandise, lavet nye arrangementer og senest er et specialenetværk blevet etableret på KU.