Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Karriere, kompetencer og arbejdsliv

På generalforsamlingen i 2018 blev følgende formål og må vedtaget for fokusområdet Karriere, kompetencer og arbejdsliv:

  1. Vi vil inspirere medlemmerne til større jobmobilitet
  2. Vi vil tilbyde kompetenceudvikling inde for de områder, hvor BF'erne gør en forskel
  3. Vi vil synliggøre karrieremuligheder på det private arbejdsmarked
  4. Vi vil understøtte lederne i deres karriere
  5. Vi vil styrke den medlemsnære og lokale indsats særligt i forbindelse med fair planlægning af honorering af skæve arbejdstider
  6. Vi vil arbejde for, at konsekvenserne af færre ressourcer ikke ender hos den enkelte.

Der er nedsat et politisk udvalg i forbindelse med fokusområdet bestående af:

Politisk ansvarlig: Kristine Højen
Udvalgsdeltagere: Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, Jette Fugl

Fra sekretariatet

Anders Christian Grønbæk
Koordinator: Tanja Kruse

 

Projekter:

1. Lyst til ledelse


Beskrivelse: Medlemsundersøgelsen viser, at der ikke er så stor lyst til ledelse blandt forbundets offentligt ansatte medlemmer. Der arbejdes med medlemstilbud, der skal vise vejen til ledelse.

 

2. Karrieremuligheder på privatområdet


Beskrivelse: En arbejdsmarkedsanalyse, som BF har fået udarbejdet, viser at vækstpotentialet for jobs for nuværende og potentielle medlemmer af BF er på det private område. Vi ved at de privatansatte medlemmer har mange forskellige jobfunktioner idenfor mange forskellige brancher, men der er behov for at få en større viden om disse mange jobfunktioner og de kompetencer, der efterspørges. BF vil i samarbejde med Privatgruppens bestyrelse indsamle viden om jobfunktioner og arbejdsopgaver samt de kompetencer, der anvendes og efterspørges på det private område. Resultaterne skal formidles, så karrieremuligheder synliggøres. Samtidig kan den indsamlede viden anvendes i arbejdet med projekterne "Privatansatte BF'eres rolle i forhold til den digitale eudvikling" samt "Hvervning og fastholdelse af privatansatte".

 

3. Sygdom og fastholdelse


Beskrivelse: Mange af vores offentligt ansatte medlemmer bliver afskediget med begrundelse i sygdom (stress). Projektet skal målrettes beslutningstagere og tillidsrepræsentanter i forhold til at færre sygdomssager ender i en afsked.

 

4. Arbejdstid


Beskrivelse: En lang årrække med nedskæringer og færre ressourcer til følge, kombineret med ændrede arbejdsopgaver og ny retning på folkebibliotekerne, har de senere år betydet, at mange typer arbejdsproblematikker er begyndt at fylde meget for tillidsrepræsentanter, BF-rådgivningen og hos det enkelte medlem.

I BF mener vi, at medlemmerne skal honoreres for faktisk udført arbejde, også når det sker hjemme som forberedelse, eller hvis man står til rådighed for vagter uden for normal arbejdstid. BF vil give medlemmerne viden om de aftaler og regler, der er gældende for arbejdstid, fordi arbejdstid og fair arbejdsvilkår har indflydelse på trivsel og muligheden for at harmonere arbejdsliv med familie og fritidsliv. Som forberedelse til OK21 vil BF afdække dette område.