Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold

Princip- og arbejdsprogram: Politisk strategi 2019-2021

Forbundet Kultur og Informations (dengang Bibliotekarforbundets) Princip- og arbejdsprogram for 2019-2021 blev vedtaget på generalforsamling den 10. og 11. november 2018.

Princip- og arbejdsprogrammet beskriver, hvilke mål der er sat for de kommende to år, og hvordan disse skal nås.

Hovedbestyrelsens overvejelser om det politiske arbejde de kommende tre år tager afsæt i Bibliotekarforbundets tre værdier om at arbejde for at skabe berigende resultater for medlemmerne, styrke det faglige fællesskab og skabe indsigt. Væsentlige værdier, som Bibliotekarforbundet måler alle sine aktiviteter op imod.

Princip- og arbejdsprogrammets politiske fokusområder og aktiviteter retter sig mod alle medlemsgrupper: kommunalt ansatte, statsansatte, privatansatte, studerende og ledige. Så vidt muligt bliver alle aktiviteter udviklet, så det har relevans for alle medlemsgrupper.