Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Princip- og arbejdsprogram: Politisk strategi 2019-2021

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram for 2019-2021 blev vedtaget på Bibliotekarforbundets generalforsamling den 10. og 11. november 2018.

Princip- og arbejdsprogrammet beskriver, hvilke mål der er sat for de kommende to år, og hvordan disse skal nås.

Hovedbestyrelsens overvejelser om det politiske arbejde de kommende tre år tager afsæt i Bibliotekarforbundets tre værdier om at arbejde for at skabe berigende resultater for medlemmerne, styrke det faglige fællesskab og skabe indsigt. Væsentlige værdier, som Bibliotekarforbundet måler alle sine aktiviteter op imod.

Princip- og arbejdsprogrammets politiske fokusområder og aktiviteter retter sig mod alle medlemsgrupper: kommunalt ansatte, statsansatte, privatansatte, studerende og ledige. Så vidt muligt bliver alle aktiviteter udviklet, så det har relevans for alle medlemsgrupper.