Gå til sidens indhold

Store ambitioner for fusionen mellem KI og DM  

KI’s formand Tine Segel og DM’s formand Camilla Gregersen har store ambitioner for fusionen mellem KI og DM pr. 1. november 2023. Den skal styrke medlemmernes position inden for kultur- og biblioteksområdet og på det voksende arbejdsmarked for data og digitalisering.

KI's formand Tine Segel og DM's formand Camilla Gregersen ser en fusion mellem de to foreninger som en mulighed for at styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet både inden for digitalisering, kultur og biblioteksområdet. Foto Jakob Boserup

94,35 procent af KI’s medlemmer har i en urafstemning stemt ja til en fusion med DM, og stemmeprocenten lød på 57,14 procent de stemmeberettigede medlemmer af KI. 

Opbakningen til den fusionsaftale, KI’s formand Tine Segel og DM’s formand Camilla Gregersen tog de første indledende drøftelser om i begyndelsen af 2021, er tydelig. Og medlemmernes klare ja er noget, som de begge lægger stor vægt på. 

KI’s formand Tine Segel:  

- Det betyder enormt meget, at KI’s medlemmer siger så klart ja til fusionsaftalen. Den opbakning var også tydelig på KI’s ekstraordinære generalforsamling den 4. marts i år, hvor 96,4 procent af deltagerne stemte ja til fusionsaftalen. Det høje medlemsengagement viser, at KI og DM er lykkedes med at tegne klare visioner for, hvordan fusionen vil komme medlemmerne til gavn. Efter fusionen bliver DM den største fagforening for kultur- og biblioteksansatte, hvilket giver et godt afsæt for vores fælles ambition om at tale kulturen og bibliotekernes værdi i samfundet op, siger Tine Segel. 

Hun er samtidig meget tilfreds med, at DM og KI sammen udvikler et fokuseret fagfagligt tilbud til de medlemmer, der arbejder eller interesserer sig for områderne data, digitalisering og informatik. 

- I drøftelserne mellem KI og DM har jeg oplevet, at vi begge ser et stort behov for at sikre, at vores nuværende og potentielle medlemmer inden for disse områder oplever, at fagforeningen er relevant og styrker sin position. Digitalisering og brugen af data har en kæmpe betydning for vores medlemmers arbejdsmarked, og vi ser, hvordan KI’ere og DM’ere spiller nøgleroller i den digitale transformation af samfundet, forvaltninger og virksomheder. Det skal deres fagforening tydeligt afspejle, og den opgave kan vi med fusionen løfte i fællesskab. Det ser jeg meget frem til. 

DM’s formand Camilla Gregersen: 

- Det er en dejlig nyhed, at KI’s medlemmer med så stor opbakning har sagt endegyldigt ja til at fusionere med os. Med KI’s medlemmer får vi også styrket vores gennemslagskraft inden for væsentlige dagsordener som data, digitalisering og informatik. Det gør, at vi nu sammen får endnu større fagpolitisk slagkraft, når det kommer til fremtidens digitalisering af samfundet, siger Camilla Gregersen. 

Hun fremhæver i den forbindelse også arbejdet med den nye digitaliseringssøjle, der kommer til at udvikle nye medlemstilbud, fagkommunikation og fagpolitik. 

- Ambitionen med den nye digitaliseringssøjle er, at DM skal være attraktiv og nærværende for alle de medlemmer og kommende medlemmer, der arbejder med data, digitalisering og informatik, og at vi skal påvirke de dagsordener. Vi organiserer allerede mange, der arbejder som eksperter indenfor digitalisering, og der bliver behov for endnu flere. Derfor skal vi styrke faglighederne, positionere medlemmerne og stå endnu stærkere sammen. Vi oplever heldigvis i begge forbund, at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger vores fælles medlemmers kompetencer inden for data og digitalisering. Derfor giver fusionen så meget mening.