Gå til sidens indhold

Problematisk at regeringen vil afskaffe store bededag  

Det er et problem, at regeringen med afskaffelsen af store bededag griber ind i den danske model, mener Akademikerne, der er KI’s hovedorganisation. Det må ikke blive almindeligt, at man fra politisk hold vil regulere løn- og arbejdsvilkår. KI’s hovedbestyrelse bakker op om linjen fra Akademikerne.

Kan man afskaffe store bededag uden at inddrage arbejdsmarkedets parter? Arkivfoto

Med sit forslag om at afskaffe store bededag griber regeringen direkte ind i løn og arbejdstid, der normalt forhandles mellem arbejdsmarkedets parter. Det er problematisk, at regeringen på denne måde går uden om de parter, der kender hverdagen på de danske arbejdspladser bedst. 

KI’s formand ser med stor alvor på regeringens planer om at afskaffe store bededag. 

- Det er en alvorlig sag, fordi det er en glidebane for vores partssystem, og det sætter den danske model under pres. Det er naturligvis noget, vi drøfter både i Akademikernes bestyrelse og i KI’s hovedbestyrelse. Tiden fordrer vilje til at finde løsninger snarere end at opsøge konflikter, og som fagbevægelse bør vi inddrages i at finde løsninger på de udfordringer, samfundet står over for. Derfor er vi kritiske over for tilgangen i forbindelse med afskaffelsen af store bededag. Det fremgår også af det høringssvar, der vil blive givet, siger Tine Segel.  

Også Akademikernes formand Lisbeth Lintz er stærkt kritisk.  

”Det ærgrer mig, at regeringen blander sig i forhold, som normalt forhandles af arbejdsmarkedets parter. Regeringen skylder at vise, at man for alvor ønsker inddragelse, og at man bakker op om den danske model. Især fordi det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil nedsætte et permanent trepartsudvalg med fokus på arbejdsmarkedet”, siger hun i en nyhed fra Akademikerne. 

Øget arbejdspres 

Derudover vil regeringens forslag øge arbejdspresset på danske arbejdspladser. 

”Mange medarbejdere oplever i forvejen at være pressede, og det kan være vanskeligt at få arbejde og privatliv til at hænge sammen. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at man nu skal til at arbejde på store bededag”, siger Lisbeth Lintz. 

For lille kompensation 

Endelig er Akademikerne kritiske overfor, at regeringen lægger op til kun at kompensere lønmodtagerne med et løntillæg på 0,45 pct. Det svarer ikke til den reelle omkostning, som lønmodtagerne pålægges med forslaget. 

”Det er et stort problem, at kompensationen er for lille. Store bededag er ikke en almindelig dag, men en helligdag med alt, hvad det indebærer. Vores medlemmer mister helligdagstillæg, og der er også andre forhold, som gør, at kompensationen er for ringe. Kompensationen skal være meget højere, hvis den skal modsvare det reelle tab”, siger Lisbeth Lintz.