Gå til sidens indhold

Over 130 har allerede tilmeldt sig den ekstraordinære generalforsamling

Lørdag den 4. marts afholder KI ekstraordinær generalforsamling om en fusion med DM. Mere end 130 KI'ere har allerede tilmeldt sig.

KI's hovedbestyrelse håber på et stort fremmøde til KI's ekstraordinære generalforsamling den 4. marts i Odense. Arkivfoto Jakob Boserup.

Mere end 130 KI'ere har allerede tilmeldt sig KI's ekstraordinære generalforsamling, hvor medlemmerne skal tage stilling til hovedbestyrelsens forslag om, at KI og DM skal fusionere.

I følge KI's vedtægter skal et spørgsmål om en sammenlægning med et andet forbund og dermed også forbundets opløsning vedtages på en generalforsamling med 2/3-dels flertal, for at forslaget efterfølgende kan sendes til urafstemning blandt alle medlemmer, hvor der skal opnås almindelig stemmeflerhed. Derfor opfordrer hovedbestyrelsen alle interesserede medlemmer til at tilmelde sig den ekstraordinære generalforsamling og være med til at debattere og stemme om en fusion med DM.
Har du ikke tilmeldt dig, kan du stadig nå det.

§ 22 i forbundets vedtægter

Forbundets opløsning
§ 22 
Forbundets opløsning, sammenlægning med eller optagelse i anden organisation, kræver vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling og vedtagelse med almindelig stemmeflerhed på en umiddelbart derefter afholdt urafstemning. 

Generalforsamlingen beslutter, hvorledes der skal forholdes med forbundets aktiver, herunder skal først og fremmest iagttages, at evt. forpligtelser over for ansatte sikres på betryggende måde.

Kilde: KI's vedtægter