Gå til sidens indhold

Medlemmerne om OK24: Løn er vigtigt

Som en del af forberedelsen til de kommende overenskomstforhandlinger har KI gennemført en undersøgelse blandt KI’s medlemmer om, hvad der er vigtigt for dem.

KI's medlemmer ser helst, at der prioriteres løn i de kommende overenskomstforhandlinger. Arkivfoto

Som en del af forberedelsen til OK24 på det offentlige område, har KI gennemført en undersøgelse blandt KI’s medlemmer om krav og prioriteringer i forhold til fornyelse af de offentlige overenskomster i vinteren og foråret 2024. 37 procent af de offentligt ansatte KI’ere har gennemført medlemsundersøgelsen, hvor de blev bedt om at tage stilling til en række temaer, der er fremkommet ved dialog med KI’s tillidsrepræsentanter i efteråret 2022. Medlemsundersøgelsen skal bruges i forbindelse med, at KI’s hovedbestyrelse i foråret og begyndelsen af sommeren tager stilling til, hvilke krav KI skal rejse ved OK24, og hvordan de skal prioriteres. Budskabet fra medlemmerne er tydeligt.

 

Løn er vigtigst 

Medlemmerne har sendt et klart signal om, at det helt centrale tema ved de kommende overenskomstforhandlinger er løn, og at forbedringerne skal komme i form af generelle procentuelle forbedringer af lønnen, der kommer alle til gode. 

KI’s medlemmer lægger også stor vægt på at have forudsigelighed i forhold til, hvornår de skal arbejde, og indflydelse på, hvor de skal arbejde, herunder om de kan arbejde hjemmefra. Der er også blandt medlemmerne et stort ønske om at kunne spare for eksempel feriedage og hele fleksdage op til senere anvendelse. 

KI’s medlemmer angiver, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling, men peger samtidig på, at det er en barriere, at der ikke findes et samlet udbud af relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. 

De offentligt ansatte KI’ere trives i altovervejende grad med deres opgaver, og tilsvarende oplever langt de fleste, at de har en god dialog og trives godt med deres kolleger. 

 

Den videre proces 

KI’s forhandlingsafdeling bearbejde de mange besvarelser, der er modtaget, så KI’s hovedbestyrelse på i april 2023 kan førstebehandle KI’s krav til OK24 på de offentlige områder. KI’s hovedbestyrelse godkender og prioriterer endeligt KI’s krav til OK24 på hovedbestyrelsesmødet i juni 2023. 

Herefter vil kravene blive sendt til Akademikerne (AC), hvor de sammen med de øvrige AC-organisationers krav vil indgå i AC’s samlede behandling og udtagelse af AC’s generelle og specielle krav til fornyelse af de offentlige overenskomster ved OK24. Herefter indgår AC’s generelle krav i de store forhandlingsfællesskaber på henholdsvis statens område via CFU og på det kommunale og regionale område via Forhandlingsfællesskabet. Det forventes, at der udveksles krav med de offentlige arbejdsgivere i december 2023.

Læs også