Gå til sidens indhold

Mange spørgsmål til medlemsmøderne 

Hvad sker der med vores pensionsordning? Hvad med vores tr og klubber? Og hvad med vores faglige fællesskab? KI’s medlemmer har stillet mange spørgsmål til tre medlemsmøder i København, Aalborg og Kolding om den mulige fusion mellem KI og DM.

KI har i januar afholdt medlemsmøder i København, Aalborg og Kolding.

KI har i de første uger af januar inviteret medlemmerne til møder i København, Aalborg og Kolding, og godt 80 medlemmer har deltaget i møderne, hvor der var god tid til spørgsmål og dialog. I december deltog knap 150 medlemmer i virtuelle møder - også om fusionen. 

Til møderne fortalte formand Tine Segel om baggrunden for en fusion mellem KI og DM. KI’s hovedbestyrelse har i en årrække arbejdet med at udvikle forbundet for at kunne afspejle, at medlemmerne i dag befinder sig på et bredere arbejdsmarked med opgaver inden for kultur, viden, information og data. Men, konstaterede Tine Segel, udviklingsarbejdet har desværre ikke betydet, at KI har kunnet optage tilstrækkeligt med nye medlemmer. Derfor er en fusion et nødvendigt skridt for at sikre, at medlemmernes interesser også i fremtiden vil blive tilgodeset, og det skal gøres nu, fordi KI fortsat har en stærk position. 

- Vi står et godt sted, og timingen for en fusion er god. Medlemmerne er eftertragtede på et bredt arbejdsmarked, vi har en rekordlav ledighed, og vi er blevet kontaktet af DM, fordi DM har et ønske om at fusionere med KI, fordi KI er en fagforening med gode medlemstilbud og en stor viden om vores medlemmers faglighed. DM vil gerne styrke sine nichefaglige tilbud - også inden for KI’ernes kerneområder, nemlig information, data, kultur og biblioteker, så derfor står vi her i dag og taler om en mulig fusion, sagde Tine Segel på medlemsmødet i Aalborg den 16. januar. 

Hvad med vores tr og klubber? 

På medlemsmøderne viser medlemmerne stor forståelse for, at hovedbestyrelsen har godkendt en fusionsaftale med DM. Den skal nu til afstemning blandt medlemmerne - først på en ekstraordinær generalforsamling den 4. marts og herefter afholdes urafstemning blandt alle medlemmer. Blandt de oplagte fordele ved en fusion er, at medlemmerne vil opleve at skulle betale et lavere kontingent. Men fusionsplanerne giver også anledning til flere spørgsmål. 

Hvad sker der med vores tr-klub og tr? Det spørgsmål blev blandt andet stillet af en bibliotekar, der frygtede, at man efter en fusion ville miste sin nære tr på biblioteket og måtte nøjes med én tr på kommunens rådhus. Her lød svaret fra KI, at både DM og KI i forbindelse med fusionen har ambitioner om, at en tr skal vælges lokalt, og at der naturligvis vil være råd og vejledning til, hvordan tidligere KI- og DM-klubber sammenlægges i forbindelse med en eventuel fusion.  

Hvad sker der med vores pensionsaftale med PFA? Det var et andet spørgsmål, der gik igen til flere af møderne, og her er det aftalt, at aftalen med PFA - som netop er genforhandlet for fire år - fortsætter efter fusionen. Efter de fire år skal en aftale genforhandles, eller der skal vælges et nyt pensionsselskab, alt efter, hvor medlemmerne får den bedst mulige pensionsordning.   

Kan vores netværk og faggrupper fortsætte i DM? Det var et tredje spørgsmål, der blev stillet på møderne. Her svarede KI, at DM har skabt en struktur, der gør det meget let at danne netværk og søge om økonomisk støtte til arrangementer. Desuden er enkelte af KI’s faggrupper omfattet af særlige aftaler i forbindelse med fusionen, så de kan videreføres. Dette er eksempelvis tilfældet med BØFA. 

Sektor og søjle 

På medlemsmøderne blev det forklaret, at DM er inddelt i 9 sektorer, som medlemmerne tilknyttes alt efter ansættelsessted. Dette betyder, at alle KI’erne efter en fusion også tilknyttes en DM-sektor.  

Sektorerne har egne bestyrelser, som vælges af sektorens medlemmer. Eksempler på de 9 sektorer er DM Leder, DM Privat og DM Offentlig. Hovedparten af medlemmerne i KI vil – fordi de er ansat på et bibliotek - blive tilknyttet DM Kultur og Medier, der favner biblioteksansatte på tværs af folke-, forsknings-, fag-, og uddannelsesbiblioteker. KI’s tidligere medlemmer vil udgøre en stor del af denne sektor, der i dag rummer godt 4.000 medlemmer, men som efter fusionen vil vokse til i alt 6.500 medlemmer.  

Flere medlemmer spurgte til mere information om sektorinddelingen, fordi de var bekymrede for, om sektorinddelingen passer til deres faglighed. Svaret fra KI lød, at udgangspunktet for fordelingen er ens ansættelsessted, fordi sektoren – modsat søjlen - varetager ens interesser inden for ens ansættelsesområde. Desuden er både KI og DM opmærksomme på, at der kan være medlemmer, hvor der skal ses nøjere på en fordeling, såfremt fusionen bliver vedtaget. Endelig blev det understreget, at DM’s system omkring sektorer allerede i dag tilbyder at være “interessemedlem” i andre sektorer end den, der passer til ens ansættelsessted. Eksempelvis vil biblioteksledere høre til i sektoren DM Leder, men kan så desuden vælge at blive interessemedlem af DM Kultur og Medier, hvor biblioteksansatte i øvrigt er tilknyttet. 

I forbindelse med fusionen er det aftalt, at DM Kultur og Medier styrkes, så mange af de gode tilbud, KI’s medlemmer kender fra KI, videreføres.  

Desuden etableres et fagfagligt tilbud omkring data, digitalisering og it i form af en faglig søjle. Denne søjle er et ekstra fagfagligt tilbud, som medlemmerne kan tilmelde sig, og få tilbudt fagkommunikation, deltagelse i arrangementer med videre. DM har allerede etableret en lignende søjle inden for det naturfaglige område, denne søjle kaldes BIO. 

Politisk repræsentation 

På medlemsmøderne blev det understreget, at KI’s hovedbestyrelse er meget tilfreds med den fusionsaftale, der er blevet forhandlet på plads. Her er sikret, at medlemmerne efter en fusion vil opleve, at de får relevante faglige tilbud og ikke mindst, at de i en overgangsfase er repræsenteret i både sektorbestyrelsen DM Kultur og Medier, i Søjleudvalget for den nye søjle om data, digitalisering og it, samt at KI’s nuværende formand Tine Segel også har en post i DM’s hovedbestyrelse frem til udgangen af 2024.  

Husk, at du kan tilmelde dig KI’s ekstraordinære generalforsamling 

Husk, at du kan læse mere om fusionen på ki.dk/fremtid. 

Se mere om BIO søjlen her 

Se mere om DM’s sektorer her