Gå til sidens indhold

KI skal fusionere med DM den 1. november 2023 

KI’s medlemmer har ved en urafstemning stemt ja til at fusionere med DM den 1. november 2023.

KI's hovedbestyrelse rejste sig og klappede sammen med KI's ekstraordinære generalforsamling den 4. marts, da 96,4 procent af deltagerne stemte ja til fusionen med DM. Nu har medlemmerne også stemt ja ved en urafstemning. Foto Jakob Boserup

KI’s medlemmer har stemt ja til en fusionsaftale mellem KI og DM. 1557 stemmeberettigede medlemmer deltog i urafstemningen, hvilket giver en stemmeprocent på 57,14. Heraf stemte 94,35 procent ja, og 5,65 procent stemte nej.  

Formand Tine Segel takker for medlemmernes opbakning. 

- I de seneste måneder har jeg og den øvrige hovedbestyrelse talt med mange af KI’s medlemmer. Vi har mødt stor forståelse for vores arbejde for en fusion mellem KI og DM, og det er på baggrund af mange gode drøftelser med DM’s politiske og administrative ledelse og gode input fra KI’s medlemmer, at vi har indgået en fusionsaftale, der sikrer KI’s medlemmer en fremtid i en større fagforening med gode medlemstilbud og et blik for medlemmernes faglighed. Dét er afgørende for KI’ernes ja-stemme i dag, siger Tine Segel. 

En fusion kræver grundige forberedelser, og derfor vil selve fusionen først træde i kraft 1. november 2023.  

- I KI vil vi arbejde hårdt for at leve op til medlemmernes tillid. Både ved at levere gode medlemstilbud helt frem til fusionsdatoen og ved sammen med DM at sikre, at medlemmerne oplever en høj service fra første medlemsdag i DM pr. 1. november. 

Sidst, men ikke mindst lyder en klar opfordring fra Tine Segel til KI’s medlemmer. 

- Der har altid været et højt medlemsengagement i KI. Det håber jeg, at medlemmerne tager med videre i DM ved at danne netværk, deltage i arrangementer og i det hele taget bruge de mange muligheder, der er, for at dyrke sin faglighed i DM i et endnu større fællesskab. Jeg glæder mig til at følge og understøtte medlemmerne i DM fra 1. november som formand for søjlen for data, digitalisering og informatik og som næstformand i DM Kultur og Medier samt fra min post i DM’s hovedbestyrelse.  

Ud over Tine Segel er Pia Nyberg og Johanne Pasgaard også udpeget som bestyrelsesmedlemmer i DM Kultur og Medier, mens Nikoline Dohm Lauridsen og Tine Weirsøe er udpeget som medlemmer af søjleudvalget for data, digitalisering og informatik. Desuden har KI’s pensionister en bestyrelsespost i DM Pensionist. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne på kontakt@kulturoginformation.dk.

For dig som medlem 

Fusionen træder i kraft den 1. november 2023. Indtil da er du fortsat medlem af KI med adgang til alle vores medlemstilbud. Når fusionen træder i kraft, bliver du medlem af DM med fulde medlemsrettigheder og adgang til alle relevante fagfaglige tilbud, og DM vil til den tid varetage dine interesser i forhold til overenskomster, øvrige løn- og ansættelsesvilkår, pension med mere.  

A-kasse, pension og forsikring

Dine a-kasse- og pensionsforhold ændres ikke på grund af fusionen, og du kan som medlem benytte dig af DM’s attraktive forsikringstilbud i LB Forsikring. Har du din forsikring i Tryg via KI’s nuværende gruppeordning, forbliver du i Tryg, medmindre du selv vælger at skifte selskab 

Kontingent

Ved den førstkommende kontingentopkrævning efter fusionen vil dit kontingent falde til DM-niveau. Dog gælder det for KI’s pensionister, at der vil ske en mindre stigning fra 64 kr. pr. måned til 75,17 kr. pr. måned. Du kan se taksterne via dette link. 

Tillidsvalgte og lokale klubber 

På mange arbejdspladser arbejder KI og DM’s medlemmer allerede som kolleger. På de arbejdspladser, hvor der skal vælges en fælles tillidsrepræsentant, og hvor klubber skal lægges sammen, vil KI og DM’s tillidsfolk modtage vejledning fra KI og DM om, hvordan dette gribes an. Dette arbejde sættes først i gang, når vi er tættere på fusionen. Du kan derfor bruge din TR og din klub præcis, som du plejer, i den kommende tid. 

Har vi de rigtige oplysninger? 

For at sikre, at du betaler det rette kontingent og får de mest relevante medlemstilbud, er det en god idé at logge på MitKI allerede i dag og opdatere dine medlemsdata.