Gå til sidens indhold

Husk at stemme

Urafstemningen om en fusion mellem KI og DM er i gang. Afstemningen slutter den 23. marts klokken 12. Husk at stemme.

Fra mandag den 13. marts til torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00 afholder Forbundet Kultur og Information urafstemning om fusion mellem DM og KI. Ved en opgørelse den 15. marts 2023 klokken 14 havde 36 procent allerede stemt, og hovedbestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at tage stilling til spørgsmålet om fusionen.

På den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2023 stemte 96,4 procent (134 ud af de 139 stemmeberettigede medlemmer, som var mødt frem) ja til forslaget om, at Forbundet Kultur og Information fusionerer med DM pr. 1. november 2023. Ved den elektroniske afstemning kan alle aktive medlemmer samt studentermedlemmer stemme om forslaget.

En vedtagelse kræver almindelig stemmeflerhed ved urafstemningen.

Bliv klogere på beslutningen om fusion her

Praktisk om valget:

I forbindelse med valgets åbning, modtager alle stemmeberettigede medlemmer et elektronisk afstemningskort med en personlig valgkode. Det elektroniske afstemningskort sendes til dig på den email-adresse, der var registreret i Forbundet Kultur og Informations medlemssystem den 28. februar 2023.Har du ikke har registreret en email-adresse hos Forbundet Kultur og Information - eller hvis mailadressen ikke er korrekt eller ikke længere er gældende - vil du ikke modtage et elektronisk afstemningskort.

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med afstemningen, kan du gennem hele valgperioden kontakte Assembly Voting, som afvikler den elektroniske afstemning, på valgsupport+KI@assemblyvoting.com. Mails besvares på hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00. Det gælder f.eks., hvis du mangler din valgkode eller har problemer med at afgive din stemme.

Se mere om urafstemningen her