Gå til sidens indhold

Generalforsamlingen siger ja til fusionsaftale  

96,4 procent af de stemmeberettigede deltagere til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling stemte lørdag den 4. marts ja til at fusionere med DM pr. 1. november 2023. Ifølge KI’s vedtægter skal en fusion vedtages med 2/3-dels flertal på generalforsamlingen for efterfølgende også at blive vedtaget ved urafstemning blandt alle forbundets stemmeberettigede medlemmer. Urafstemningen afvikles i perioden fra den 13. marts til den 23. marts.

Stående klapsalver, da 96.4 procent af de stemmeberettigede deltagere til KI's generalforsamling stemte ja til at fusionere med DM pr. 1. november 2023

Lørdag den 4. marts deltog 139 stemmeberettigede medlemmer i Forbundet Kultur og Informations ekstraordinære generalforsamling om en fusion med DM, hvor de skulle stemme om hovedbestyrelsens forslag om »gennemførelse af fusion mellem KI og DM med virkning fra den 1. november 2023 i henhold til fusionsaftale og med forbehold for medlemmernes godkendelse ved en urafstemning«. Ifølge KI’s vedtægter skal en fusion vedtages med 2/3-dels flertal på generalforsamlingen for efterfølgende også at blive vedtaget ved urafstemning blandt alle forbundets stemmeberettigede medlemmer. 

Formand Tine Segel lagde i sin tale til generalforsamlingen ikke skjul på, at det var en alvorlig og vemodig dag både for hovedbestyrelsen og for forbundet. 

»Vi er et forbund med 100 års historie. Vores faglighed er meget ældre og eksisterede også før, der var et forbund. En faglighed, der altid har sikret, at viden og fortællinger blev givet videre fra menneske til menneske. Den historie står vi på skuldrene af i dag. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at det ikke er vores faglighed, der er til afstemning. For arbejdet med at fremme adgangen til kultur og information i samfundet vil altid være en grundpille i et vidensamfund. Vi er efterspurgte, vi er anerkendte, og vi udvikler os i takt med, at arbejdsmarkedet og verden omkring os stiller nye krav.  

Dét, vi stemmer om i dag, er en fusion mellem KI og DM, og det er en enig hovedbestyrelses klare anbefaling, at I stemmer ja og dermed giver alle medlemmer mulighed for at tage stilling til fusionsspørgsmålet ved en urafstemning. For en fusion vil sikre vores medlemmer en stærk interessevaretagelse, gode rådgivnings- og medlemstilbud og mulighed for at dyrke fagligheden i nye netværk og sammenhænge. Det handler om udvikling og muligheder for os som medlemmer, også selvom det betyder farvel til den organisation, som vi kender og holder af. Men tiden er nu«.

 

Debat i salen  

Flere medlemmer gik på talerstolen for at bakke op om fusionen og konstaterede samtidig, at det var med et vist vemod. Fra talerstolen lød det blandt andet: 

»Det er rettighed omhu, at forslaget kommer nu. Det er også vemodigt, men tiden er kommet til at sige, at det ikke går længere at være et selvstændigt forbund. Jeg kunne ikke se, at en anden hovedbestyrelse kunne have forhandlet et bedre resultat. Derfor stemmer jeg ja.«

»Vi har længe kunnet se, at der ikke er en løsning på medlemstilbagegangen. Jeg synes, at der er lavet en god fusionsaftale, og vi er blevet hørt og har kunnet komme med input på mange måder. Det er meget vemodigt, forbundet har betydet meget i mit liv – og det vil jeg komme til at savne. Men en fagforening er, hvad man gør den til, og vi må bare stå sammen og vise, hvad vi kan - også i DM.«

Et medlem mente, at medlemsdemokratiet var blevet sat ud af spil, da det til den ekstraordinære generalforsamling ikke var muligt at stille forslag, og pegede på, at der eksempelvis fra medlemmernes side kunne være en interesse i at stille forslag om, hvordan KI som forbund sagde farvel, samt at sætte spørgsmålstegn ved, om forbundets formue blot skulle overgå til DM. 

Efter debatten blev forslaget sendt til afstemning blandt de stemmeberettigede generalforsamlingsdeltagere. 134 stemte ja, 5 stemte nej, og dermed blev forslaget vedtaget og sendes nu til urafstemning. Alle stemmeberettigede medlemmer modtager derfor snart en mail om stemmeprocessen, der løber fra den 13. marts til den 23. marts. Ved urafstemningen skal fusionen vedtages med almindelig stemmeflerhed.  

 

Politiske poster i ny fælles organisation 

På dagsordenen til generalforsamlingen var også hovedbestyrelsens forslag om besættelse af de interne politiske poster i den fusionerede organisation. Ifølge fusionsaftalen udpeges formand Tine Segel til tre tillidshverv i den ny fælles organisation. Hun får en plads i DM’s hovedbestyrelse til udgangen af 2024, hvor en ny valgperiode starter, hun udpeges som formand for den nye søjle om data, digitalisering og informatik og som næstformand i DM Kultur og Medier. 

Generalforsamlingen godkendte hovedbestyrelsens forslag om, at næstformand Nikoline Dohm Lauridsen og Tine Weirsøe blev udpeget til medlemmer af søjleudvalget i søjlen for data, digitalisering og informatik. Som medlemmer af DM Kultur og Mediers bestyrelse udpeges Pia Nyberg og Johanne Pasgaard. Generalforsamlingen godkendte desuden, at KI’s Pensionistgruppe udpeger til bestyrelsesmedlem til DM’s Pensionist. 

Udpegningen til søjleudvalget løber indtil søjlens landsmøde i 2025, hvor et nyt udvalg vælges med virkning fra 1. januar 2026.  

Udpegningen til DM Kultur og Medier løber indtil udgangen af 2024, hvor der afholdes valg til DM Kultur og Mediers sektorbestyrelse i henhold til sektorens vedtægter.