Gå til sidens indhold

De offentlige overenskomstforhandlinger i 2024 

KI’s hovedbestyrelse har godkendt KI’s krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2024. Der er en tæt dialog mellem KI og DM om OK24, da DM fra 1. november 2023 varetager KI’s medlemmers interesser.

Forberedelserne til OK24 er godt i gang. I forbindelse med OK21 var der brug for et stærkt sammenhold i fagbevægelsen, da det trak op til konflikt. Her endte det dog med, at der blev landet en aftale.

KI’s hovedbestyrelse har i sommer godkendt KI’s krav til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, der finder sted i begyndelsen af 2024. Kravene er formuleret efter en proces, hvor KI’s medlemmer har givet input. 

KI’s krav er nu sendt til Akademikerne, hvor KI sammen med de øvrige organisationer skal blive enige om, hvilke krav der sendes til arbejdsgiverorganisationerne i december 2023. Inden AC’s krav kan udveksles med arbejdsgiverne, skal de dog også koordineres og prioriteres endnu en gang i de to store forhandlingsfællesskaber for medarbejdere i henholdsvis staten (CFU), kommunerne og regionerne (Forhandlingsfællesskabet).  

Selve forhandlingerne forventes afsluttet i februar 2024. 

Efter fusionen 

Optakten til OK24 er ikke som normalt for KI, da forbundet den 1. november fusionerer med DM (tidligere Dansk Magisterforening). Der er derfor en tæt dialog mellem de to forbund om de kommende overenskomstforhandlinger, så KI og DM sammen sikrer, at DM har kendskab til KI’s krav og baggrunden for dem. I denne dialog oplever begge organisationer, at der er stor lighed mellem kravene, og det betyder, at KI’s medlemmer kan være fuldt betryggede i, at deres dagsorden vil blive godt varetaget også efter fusionen. 

Både hos DM og KI tegner der sig et tydeligt billede af, at løn, arbejdstid og fleksibilitet er de tre hovedtemaer for begge organisationers medlemmer og dermed afgørende for de kommende krav til OK24. 

Det vil efter 1. november være DM, der holder dig som medlem orienteret om OK24. Du kan allerede nu læse mere om OK24 på DM’s hjemmeside

Du kan også læse mere om KI’s forberedelser til OK24.