Gå til sidens indhold

KI og DM: Fusionsforhandlingerne med gode faglige perspektiver  

Forhandlingerne om en fusion mellem KI og DM er godt i gang, og de faglige perspektiver er man allerede langt med. Læs reaktionerne fra KI’s formand Tine Segel, DM’s formand Camilla Gregersen, KI’s næstformand Nikoline Dohm Lauridsen og formand for DM Kultur og Medier Anders Dalsager.

DM og KI har begge til huse i Akademikerhuset på Frederiksberg. Arkivfoto Jakob Boserup

I september 2022 modtog Forbundet Kultur og Informations medlemmer en mail, der fortalte, at KI og DM (tidligere Dansk Magisterforening) er i gang med at forberede en fusion. I øjeblikket forhandler de to forbund om en fusionsaftale, og når en fusionsaftale er på plads, vil KI’s hovedbestyrelse indkalde til først en generalforsamling og efterfølgende afholde en urafstemning om KI’s fremtid. Både generalforsamling og urafstemning vil sandsynligvis finde sted i foråret 2023. For det er i sidste ende medlemmerne, der beslutter, om KI skal fusionere med DM.   

Høj kvalitet

KI’s formand Tine Segel og næstformand Nikoline Dohm Lauridsen er enige om, at en fusion er den rette vej for KI, hvis medlemmernes faglige interesser også skal varetages med en høj kvalitet i fremtiden. Tine Segel siger:  

- Jeg er utrolig stolt af at være formand i KI. Vi har meget aktive medlemmer med et højt engagement i både deres fagforening og i deres fag, fordi de jo arbejder med afgørende områder i vores samfund. Både i forhold til at sikre kvalitet og adgang til data, information og viden og i hele arbejdet med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Derfor har jeg også i forhandlingerne med DM haft et stort fokus på, at KI-medlemmernes faglige områder skal sikres en stærk stemme i en fremtidig fælles organisation, og her har jeg mødt en stor lydhørhed og et tilsvarende engagement. Det er meget positivt for mig at kunne svare de medlemmer, der spørger til, hvad det vil betyde for deres faglighed, hvis vi fusionerer med DM, at der fortsat vil være et stort fokus på de områder, hvor KI’erne har deres fagfaglige interesser. Men selvfølgelig i et meget større fællesskab i DM, hvilket jo vil give en større gennemslagskraft i samfundet generelt.  

Næstformand Nikoline Dohm Lauridsen deltager også i de politiske drøftelser mellem KI og DM, og hun fremhæver flere positive effekter ved en fusion mellem de to forbund.  

- I KI har vi mange medlemmer, der arbejder på biblioteker, hvor flere af deres kolleger er organiseret i DM. Her vil man i fremtiden kunne danne fælles klubber og dermed styrke det faglige sammenhold på arbejdspladserne. Det tror jeg, at der vil komme meget godt ud af. I de politiske drøftelser har vi sammen med DM også haft et stort fokus på hele data- og digitaliseringsområdet, hvor det er afgørende, at vi får skabt nogle stærke og gode tilbud til vores fælles medlemmer. De kommer ofte fra arbejdspladser, hvor de er ene med deres faglighed, og her vil det, at vi bliver en del af en større organisation, betyde, at der kan komme flere tilbud og muligheder for netværk.   

Stærkere fællesskaber  

I DM er både formand Camilla Gregersen og formand for sektoren DM Kultur og Medier Anders Dalsager glade for, at forhandlingerne om en eventuel fusion er gået i gang. Camilla Gregersen siger: 

- Der er et stort interessesammenfald for medlemmerne i KI og medlemmerne i DM Kultur og Medier. Det er medlemmer, hvor alle gør en stor forskel både for borgerne og videnssamfundet. Vi ønsker, at en fusion kommer til at skabe endnu bedre løsninger for medlemmerne, så de får stærkere fællesskab på arbejdspladserne, og at vi sammen kan løfte de udfordringer, som kulturinstitutionerne møder. Det er afgørende for hele samfundets udvikling, at kulturområdet får den anerkendelse, som det fortjener. Med en fusion får vi endnu flere muskler til at løfte det arbejde. 

Anders Dalsager siger:  

- I DM Kultur og Medier er vi godt 4000 medlemmer, der glæder os til at stå endnu tættere sammen med vores kollegaer i KI. Ikke alene fordi det ligger i fagbevægelsens DNA, at vi skaber bedre løn- og arbejdsvilkår gennem stærke fællesskaber, men også fordi vi ved fra vores arbejdspladser, at DM’ernes og KI’ernes fagligheder har ligheder og forskelligheder, der beriger hinanden. Folkebibliotekarerne og museumsinspektørerne, informationsspecialisterne og arkivarerne og kulturformidlerne og journalisterne er vant til at løse opgaver, der har stærke fællestræk. Og vi gør det ofte sammen - på de samme arbejdspladser. I en fælles kultur- og mediesektor kan vi videreføre mange af de stærke faglige fora, der allerede findes i KI. Mens vi samtidig får chancen for at sætte gang i nye, der giver udvikling, aha-oplevelser og indflydelse til os alle sammen.