Gå til sidens indhold

KI afholder ekstraordinær generalforsamling  

KI’s hovedbestyrelse godkender fusionsaftale med DM og beslutter at afholde ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 med efterfølgende urafstemning om fusionsaftalen.

KI's hovedbestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 30. november 2022. En samlet hovedbestyrelse godkendte en fusionsaftale mellem KI og DM og opfordrer nu KI's medlemmer til at deltage i informationsmøder, generalforsamling og urafstemning om aftalen. Foto Jakob Boserup

KI’s hovedbestyrelse har på et bestyrelsesmøde den 30. november godkendt en fusionsaftale mellem KI og DM (tidligere Dansk Magisterforening).

DM’s hovedbestyrelse har ligeledes godkendt aftalen, der beskriver rammer og vilkår for en fusion mellem de to forbund. Du kan læse mere om, hvad en mulig fusion vil betyde for dig, på forbundets hjemmeside.

Udtalelse fra hovedbestyrelsen  

Det er en enig hovedbestyrelse, der godkender fusionsaftalen mellem DM og Forbundet Kultur og Information samt anbefaler medlemmerne at stemme ja til aftalen. I forbindelse med godkendelsen udtaler hovedbestyrelsen: 

»Hvis vi som bestyrelse fortsat skal sikre medlemmernes interesser i en tid, hvor KI år efter år oplever et fald i medlemstallet, og hvor det er tydeligt, at denne udvikling ikke kan vendes, er en fusion den rigtige vej at gå. Sammen med DM har vi indgået en fusionsaftale, der indeholder stærke faglige perspektiver for KI’erne med en styrkelse af kultur-, informations- og dataområdet med relevant fagkommunikation, arrangementer og interessevaretagelse. I aftalen har vi også sikret en stærk politisk repræsentation i overgangsfasen, samt at KI’s medarbejdere fortsætter i den fælles organisation, så der ikke går vigtig viden tabt. Gennem hele processen har vi oplevet en stor lydhørhed fra DM og ikke mindst en stor respekt og interesse for KI’ernes faglighed.    

Beslutningen om at godkende fusionsaftalen er taget med alvor og stor respekt for forbundets lange historie og det stærke faglige fællesskab, vi har i KI, og som hovedbestyrelse ser vi nu frem til de kommende måneders dialog med medlemmerne og opfordrer til, at medlemmerne deltager i den ekstraordinære generalforsamling og urafstemning i marts 2023.«

Medlemmerne bestemmer 

Ifølge KI’s vedtægter skal en beslutning om forbundets opløsning, sammenlægning eller optagelse i et andet forbund besluttes af forbundets medlemmer - først ved en vedtagelse ved 2/3 flertal på en generalforsamling og dernæst ved vedtagelse med almindelig stemmeflerhed på en umiddelbart derefter afholdt urafstemning. Det er altså først, når medlemmerne har stemt ja til en fusion, at de egentlige forberedelser til en fusion kan begynde. Det betyder, at den forventede fusionsdato er 1. november 2023. 

Informationsmøder om fusionsprocessen  

KI har allerede inviteret til en række medlemsmøder omkring den mulige fusion. Disse møder afholdes online i december og ved gåhjemmøder i januar. 

Desuden opdateres hjemmesiden løbende med ny information omkring fusionsprocessen. 

Ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2023 

KI’s hovedbestyrelse har besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes lørdag den 4. marts 2023 på Comwell H.C. Andersen i Odense, og det vil blive annonceret i nyhedsbreve og på hjemmesiden, så snart tilmeldingen er åben. Urafstemningen vil ligeledes blive afholdt i marts, og her vil alle stemmeberettigede medlemmer modtage information om afstemningen.