Gå til sidens indhold
01. februar 2022 Af Forbundet Kultur og Information

Høj tilfredshed blandt forbundets studentermedlemmer

De fleste af Forbundet Kultur og Informations studentermedlemmer er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab. De bruger især forbundet til at holde sig orienteret inden for faget og arbejdsmarkedet.

Bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere i København til Forbundet Kultur og Informations konference Digital humanist
De studerende fremhæver blandt andet værdien af at være medlem af en fagforening, der kender deres fag og arbejdsmarked. Her ses deltagere til forbundets konference Den Digitale Humanist i 2020. Foto Gitte Sofie Hansen

I november sendte Forbundet Kultur og Information et spørgeskema til forbundets studentermedlemmer. Tusind tak til alle jer studerende, der besvarede undersøgelsen. 

En bred repræsentation af uddannelser

En majoritet af forbundets studentermedlemmer læser en bachelor i informationsstudier, en kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling (Københavns Universitet) eller en bachelor i bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet (SDU), hvorefter de læser videre på kandidaten i enten kultur og formidling eller cand.it. i webkommunikation, også på SDU.

Forbundet har desuden i stigende grad studentermedlemmer, som er i gang med andre uddannelser inden for kultur- og/eller informationsområdet. Det er for eksempel i kommunikation, Sustainable Heritage Management (Aarhus Universitet), natur- og naturformidling (Professionshøjskolen UCN) og digital design og interaktive teknologier (IT-Universitet i København).

Motivation for valg af studie: personlig interesse og jobmuligheder

I undersøgelsen spurgte forbundet også ind til valg af studie. Her viser det sig, at de fleste søgte ind på deres studie grundet en personlig interesse i faget samt jobmuligheder i både den private og offentlige sektor.

I fritekstkommentarerne udtrykker medlemmerne ønske om at have en bred uddannelse samt arbejde med for eksempel litteratur og formidling, bøger, systematik og it og som informationsarkitekt.

Der er særligt stor ros til forbundets ambassadørers arbejde på SDU samt tilfredshed med at have en fagspecifik fagforening,

Drømme om arbejdslivet efter studiet

I undersøgelsen svarer flest, at de gerne vil arbejde med kultur, kulturformidling og kulturarv. Cirka en tredjedel peger på information, kommunikation og digitale medier som et ønsket arbejdsfelt efter studiet.

Branchemæssigt ønsker en majoritet at arbejde på et bibliotek i den offentlige sektor, på et museum eller arkiv eller en karriere i kulturbranchen generelt.

Sådan bruger de studerende fagforeningen

Studentermedlemmerne svarer i undersøgelsen, at de særligt bruger Forbundet Kultur og Information i forbindelse med:

  • At holde sig opdateret inden for faget via forbundets nyhedsbreve og fagmagasinet Perspektiv
  • At gøre brug af arrangementer, kurser og miniuddannelser
  • At få kontante fordele via rabataftaler med for eksempel Tryg (forsikringer) og Lån & Spar (bankkonti)
  • At netværke, for eksempel via forbundets studenterambassadørnetværk.

Besvarelsen viser også, at det er et fåtal af studentermedlemmerne, der har gjort brug af den juridiske rådgivning, karrieresamtaler eller feedback på cv og ansøgning. Til spørgsmålet om, hvilke ydelser de studerende prioriterer højest, er adgang til den juridiske rådgivning samt hjælp til jobsøgning alligevel blandt højdespringerne.

Stor overordnet tilfredshed med medlemskabet

94 procent af de studentermedlemmer, som har besvaret undersøgelsen, er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab af Forbundet Kultur og Information.

Der er særligt stor ros til forbundets ambassadørers arbejde på SDU samt tilfredshed med at have en fagspecifik fagforening.

Undersøgelsen havde en besvarelsesprocent på 37 procent.
Blandt besvarelserne blev der trukket lod om gavekort, og vinderne har fået direkte besked.