Gå til sidens indhold

Har du børn under 9 år? 

Samtidig med indførelsen af den øremærkede barsel er der kommet en ny bestemmelse i Ligebehandlingsloven, der vedrører lønmodtagere med et eller flere børn under 9 år.

En lønmodtager med børn under 9 år kan nu anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode. Foto Unsplash

Vidste du, at en lønmodtager med børn under 9 år nu kan anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode.

Arbejdsgiver skal overveje og besvare anmodningen indenfor rimelig tid under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. Giver arbejdsgiver afslag på anmodningen, skal afslaget begrundes. 


En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden ugunstig behandling, fordi denne har anmodet om ændringer af arbejdstider efter den nye bestemmelse. 
Ændringen er trådt i kraft den 2. august 2022.