Gå til sidens indhold

Den 17. november er kvindernes sidste arbejdsdag

KI sætter i kampagnen “Kvindernes sidste arbejdsdag” sammen med 16 andre fagforeninger fokus på den lønforskel, der findes mellem mænd og kvinder. I gennemsnit halter kvinderne lønmæssigt 13,5 procent efter mændene.

I 1976 blev ligelønsloven vedtaget. Men i 2022 viser tallene desværre, at kvinderne i gennemsnit får 13,5 procent mindre i løn end mændene. Det betyder – omsat til arbejdsdage – at den 17. november således burde være kvindernes sidste lønnede arbejdsdag. Den sidste halvanden måned af 2022 arbejder kvinderne således frivilligt, og det sætter KI sammen med 16 andre fagforeninger fokus på i en landsdækkende kampagne. Kampagnen vil være synlig på mange arbejdspladser, da KI har oplevet en meget stor interesse fra medlemmerne side i at deltage.  En af dem, der også bærer et armbånd den 17. november, er KI’s formand Tine Segel. 

Hvad betyder det for dig, at du har armbåndet på? 

- Ligestilling er en kerneopgave for fagbevægelsen, fordi vi solidarisk arbejder for lige vilkår og lige muligheder på arbejdsmarkedet. Hvis vi skal skabe en forandring, skal vi have gang i samtalerne om, at vi ikke er i mål med ligestillingen i Danmark, og her er ligeløn kun en del af ligestillingen. En af måderne er ved at gå med et “frivilligarmbånd”, der sæter fokus på ligestilling og også viser solidaritet og støtte med kvinder på tværs af fag og brancher. Jeg bærer armbåndet med stolthed, fordi det handler om at skabe forandring og arbejde for ligestilling. For mig er det vigtigt at sende et budskab til både medarbejdere og ledere om, at det ikke er rimeligt, at vi stadig har lønforskelle mellem kønnene i Danmark, og at vi alle har et ansvar for at skabe forandringen.  

Hvorfor er det så svært at tale om løn på mange arbejdspladser? 

- Traditionelt har vi set løn som et privat anliggende. Men netop ved at skabe en anledning til en samtale om løn, kan vi gøre det lettere at tage emnet op. For selvom vi i 1976 fik en lov om ligeløn, så er kvinderne i gennemsnit stadig 13,5 procent bagud. Det synes jeg er meget. Og det bliver jo så tydeligt, at det er urimeligt, når man kan omregne lønforskellen til arbejdsdage og konkludere, at kvinder – i gennemsnit – arbejder frivilligt efter den 17. november og resten af året. Det er vigtigt, at KI’s medlemmer er bevidste om, at man gerne må tale om løn, og at man er med til at skabe løngennemsigtighed, når man gør det, hvilket betyder, at arbejdsgiverne ikke lige så let kan underbetale enkelte medarbejdere på arbejdspladsen. 

Hvad håber du, KI’erne gør i forbindelse med kampagnen? 

- Jeg håber, at man taler om løn i frokostpausen, og at man taler om løn i klubberne og med sin tillidsrepræsentant. Man kan også bruge KI’s lønstatistikker, så man inden for sin egen faggruppe kan få en ide om, hvor man bør ligger lønmæssigt. Og jeg håber, at både mænd og kvinder vil bakke op om kampagnen, fordi hele DNA’et i fagbevægelsen er, at man i solidaritet kæmper kampene, og at det er fællesskabet, der giver styrke. Derfor er ligeløn jo ikke kun den enkelte medarbejders anliggende.  

4 gode råd fra kampagnen  

1. TAL MED DIN KOLLEGA OM LØN 
Det er ikke ulovligt at fortælle om sin løn til sine kollegaer. Når vi taler om vores løn, finder vi ud af, om der er store forskelle, som vi skal undersøge eller handle på. Vi skal skabe en kultur, hvor der er bedre løngennemsigtighed, så arbejdsgivere får svært ved at underbetale den enkelte. 

2. KRÆV LØNÅBENHED FRA DIN ARBEJDSGIVER 
Uligeløn mellem mænd og kvinder er et strukturelt problem. Brug din tillidsrepræsentant til at skabe en åben lønkultur. Tal med din tillidsrepræsentant om din egen løn eller ring til din fagforening. De fleste fagforeninger udarbejder lønstatistikker, så man inden for sin faggruppe kan få en fornemmelse af, hvor man bør ligge lønmæssigt. 

3. VÆR SOLIDARISK  
Alle virksomheder med mindst 35 ansatte, og med mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion, skal ved lov hvert år udarbejde en ligelønsstatistik. Du kan opfordre din tillidsrepræsentant til at dele statistikken og starte samtalen blandt kollegaer. Det er vigtigt at få et overblik over, hvordan lønnen er mellem kvinder og mænd i virksomheden, så man kan se på, hvilke grupper, der er udsat for uligeløn. Har du ikke en tillidsrepræsentant, kan du kontakte din fagforening for råd og vejledning. 

4. BRUG DIN TILLIDSREPRÆSENTANT OG DIN FAGFORENING  
Ligeløn handler om at skabe lige muligheder for mænd og kvinder. At du stiller spørgsmålstegn ved din løn eller spørger ind til din kollegas løn er ikke egoistisk. Det handler om solidaritet. Bliver den enkelte underbetalt, så gør den næste, der bliver ansat det nok også. 

Fakta: Bag om tallet

Tallet er beregnet på baggrund af timelønninger for mænd og kvinder i hele 2020 og gælder altså alle lønninger for kvinder og alle løn for mænd. Tallene bygger på Danmarks Statistiks seneste standardberegnede timefortjeneste, som er det lønbegreb, der kommer tættest på det, man forstår ved en almindelig timeløn.