Gå til sidens indhold

AC advarer mod at korte uddannelser og indføre SU-lån på kandidatuddannelser

Akademikerne (AC) er skeptiske overfor Reformkommissionens anbefalinger om blandt andet at korte universitetsuddannelserne og indføre SU-lån på kandidaten.

Reformkommissionens anbefalinger er blandt andet, at studerende på kandidatdelen ikke længere kan få SU. De skal i stedet tilbydes SU-lån. Arkivfoto

Reformkommissionen kom den 6. april med sine første anbefalinger om videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervslivet. Den røde tråd i kommissionens arbejde er, at fortsat høj produktivitet skal understøtte høj velstand også i fremtiden. Anbefalingerne indeholder blandt andet forslag om kortere universitetsuddannelser, en ophævelse af retskravet, der sikrer studerende en adgang til kandidaten og indførelse af SU-lån på kandidatdelen af de videregående uddannelser.

Men AC, KI’s hovedorganisation, er skeptisk overfor at indføre kortere universitetsuddannelser, da den nuværende struktur med en 3-årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse både betyder fleksibilitet i uddannelsen og høj faglighed.

”Særkendet ved den 2-årige kandidatuddannelse er det afsluttende kandidatspeciale, der giver de studerende stærke analytiske og metodiske kompetencer, og som gør dem i stand til at arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger.

AC advarer samtidig om, at en ophævelse af retskravet vil skabe øget mistrivsel og stress blandt unge uddannelsessøgende og studerende, fordi de uden retskravet ikke kan være sikre på at få lov til at fortsætte på kandidatuddannelsen.

I forhold til en afskaffelse af SU på kandidatdelen, peger AC på, at en omlægning af SU til lån på kandidatuddannelserne vil have en indbygget social slagside.

”Det danske uddannelsessystem udmærker sig ved, at det understøtter unge mennesker i at være selvstændige, myndige borgere, som træffer egne valg, der ikke afhænger af deres forældres velvilje eller socioøkonomiske baggrund. Det skal vi bevare”, siger Akademikerne blandt andet.

Læs Reformkommissionens anbefalinger.

Læs AC's nyhed om anbefalingerne.