Gå til sidens indhold
02. november 2022 Af Helle Fridberg

2022 er et hårdt år for pensionsopsparingerne 

Året 2022 har indtil videre været ramt af krigen i Ukraine, energikrisen, høj inflation og bekymring for den fremtidige vækst har ført til historisk store kursfald på finansmarkederne.  Det har også ramt pensionsafkastet, og dermed også medlemmernes pensionsopsparinger i PFA, som lige nu er i minus, uanset hvilken investeringsprofil medlemmerne har valgt.

I 2022 har aktiemarkedet oplevet store fald. Foto Unsplash

Forbundet Kultur og Information har oplevet, at flere medlemmer er bekymrede over at se deres pensionsopsparinger blive mindre i løbet af 2022. Derfor har forbundet bedt PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen om at sætte ord på situationen, og spurgt til, hvilken anbefaling PFA vil give KI´s medlemmer, der aktuelt har store tab på pensionsopsparingen.  

Store kursfald påvirker afkastet 

- 2022 har været et år, hvor man som investor har tabt på både gynger og karruseller. De globale aktier er i årets første ni måneder faldet med 21 procent, og de stigende renter har ført til de største kursfald på statsobligationer i 40 år. PFA’s kunder har i den situation haft fordel af PFA’s alternative investeringer udenfor de børsnoterede markeder, for eksempel i ejendomme, private equities og grøn energi, som er nogle af de få afkastkilder, der har givet positivt afkast i år, siger PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen. 

Hun uddyber, at PFA’s ejendomsinvesteringer og direkte investeringer i virksomheder (privat equities) i et ellers negativt marked har givet positive afkast på henholdsvis 5,9 og 3,6 procent i årets første ni måneder.   

Langsigtet afkast stadig intakt 

Selvom året hidtil har været en barsk omgang, minder Tine Choi Danielsen om, at op- og nedture er en naturlig del af gamet, når man sparer op i markedsrente. På den baggrund er hun tilfreds med, at PFA gennem sin brede investeringsportefølje og løbende risikostyring har klaret sig godt relativt til markedet og på måde beskyttet kundernes opsparing mod de værste fald. 

- Man skal huske på, at pension er langsigtet, og at de tab, det lykkes at begrænse i nedgangstider, er lige så vigtige som de gevinster, man høster i opgangstider. For det handler alt sammen om at værne om det langsigtede afkast, som stadig er solidt trods årets uro. Ser man for eksempel på afkastet for de seneste tre år, så har en typisk kunde i vores anbefalede investeringsprofil fået afkast på op til 9 procent, og kigger man på en tiårs periode, ligger afkastet på op til 103 procent, siger Tine Choi Danielsen.

Hold fast i dine investeringsvalg 

Hun råder generelt til, at man forbliver tro mod sine investeringsvalg. For selvom det lige nu ser sort ud, er det en dårlig ide at sælge ud af sine investeringer i kølvandet på en lang periode med nedgang. Derudover sørger PFA løbende for at styre investeringsrisikoen.   

- I PFA er vi meget opmærksomme på at styre risikoen, og derfor gør vi for eksempel brug af forskellige finansielle instrumenter, som skal beskytte kundernes opsparinger mod nye, markante kursfald. For vi tror desværre ikke, at det værste er overstået endnu. Samtidig skal vi også være klar til at sadle om, når det begynder at gå den anden vej, for det vil det gøre på et tidspunkt. Og netop derfor er det så vigtigt, at man holder sig til sin langsigtede strategi, for ingen ved præcis, hvornår det vender, og sælger man ud nu – ved at skifte til lavere risiko – så det eneste, man med sikkerhed ved, er, at man får realiseret et tab og dermed har færre penge investeret i aktier. Det gør, at man har mindre at indhente det tabte med, siger Tine Choi Danielsen.   

Lavere risiko begrænser nedgang i udbetalingen 

Alligevel forstår hun godt, hvis man som pensionskunde er bekymret i disse tider – særligt hvis man er på vej på pension. Men hun påpeger, at PFA’s produktdesign og udbetalingsprincipper er med til at begrænse de negative effekter af et enkelt dårligt år. 

 - I PFA bliver risikoen på opsparingen som standard nedsat i takt med, at man nærmer sig sin pension. Samtidig tager vi højde for de langsigtede afkastforudsætninger, når vi beregner de fremtidige udbetalinger. Det er med til at reducere risikoen for store fald i udbetalingerne fra år til år. Ser vi på de PFA-kunder, der allerede er gået på pension, så vil de aktuelle fald i afkast ifølge vores beregninger i gennemsnit kun reducere deres udbetalinger med under 2 procent. Det skal dog siges, at der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte ordninger bliver påvirket, siger Tine Choi Danielsen. 

Uvildig rådgiver: PFA har klaret sig godt på et turbulent marked 

Forbundet Kultur og Information har desuden bedt den uvildige pensionsrådgiver Sten Asmussen vurdere, hvordan PFA har klaret sig i 2022 både i forhold til det turbulente finansmarked og i forhold til konkurrenterne.  

- PFA har klaret sig godt de seneste 12 måneder i et meget turbulent finansmarked. Målt på afkastet for de seneste 12 måneder, ligger PFA næstbedst blandt de største pensionsselskaber. Der er samtidig relativ stor forskel ned til de pensionsselskaber, som følger efter PFA på afkastet, og det er alene Sampension, som har klaret sig bedre, siger Sten Asmussen.  

- Det er karakteristisk for de bedst performende pensionsselskaber i det investeringsmiljø, vi har været og fortsat er i, at de over en længere periode har fået opbygget stærke investeringer i alternativer til de traditionelle investeringer i aktier og obligationer. Og det er netop det, som blandt andet PFA har gjort, og det kommer medlemmerne til gode, fordi disse investeringer har givet positive afkast – og dermed bidraget til at begrænse tabet på pensionsopsparingen, siger Sten Asmussen. 

 

 • Til medlemmer med udbetalingssikring 

  Hvis du sparer op i Profil A eller B, kan du tilknytte en udbetalingssikring til din opsparing. Udbetalingssikringen virker ved, at der gradvist opbygges en ”bund” under dine pensionsydelser. Denne bund sikres ved, at en del af din opsparing løbende flyttes til nogle varighedsfonde. Selvom kursværdien på nogle af disse fonde lige nu er faldet meget - med negative følger for dit afkast - så vil værdien stige igen i takt med, at din pensionsordning kommer til udbetaling.  

  PFA anbefaler som udgangspunkt ikke, at man vælger udbetalingssikringssikring, da det begrænser afkastpotentialet. Men hvis du allerede har valgt udbetalingssikring, så kan det - afhængig af timing - være en dårlig ide at vælge den fra igen. 

  Vær opmærksom på, at den opbyggede ”bund” i nogle situationer kan ændres efter udbetalingen er startet. De nærmere regler fremgår af pensionsvilkårene.  

  Kontakt PFA, hvis du har spørgsmål til udbetalingssikring. 

 • Investeringsprofiler i PFA   

  Profil A: 25 % af din opsparing bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 75 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden. Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 10 %, når du går på pension. Sammensætningen af investeringerne i profil A kan sammenlignes med en traditionel pensionsopsparing til gennemsnitsrente. 

  Profil B: 50 % af din opsparing bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 50 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden. Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 20 %, når du går på pension. 

  Profil C: 75 % af opsparingen bliver investeret i Høj Risiko Fonden. 25 % bliver investeret i Lav Risiko Fonden. Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 30 %, når du går på pension. 

  Profil D: 100 % af opsparingen bliver investeret i Høj Risiko Fonden. Investeringerne i Høj Risiko Fonden er nedtrappet til ca. 40 %, når du går på pension. 

   

  Du har desuden mulighed for at vælge Klima Plus, så du kan placere din pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Det sker ved, at du vælger PFA Plus med ønskede investeringsprofil og risikoniveau og derefter en andel af ekstra klimavenlige investeringer. 

   

  Du kan læse mere om pension og booke en rådgivningssamtale hos PFA: