Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

OK21 forhandlingerne er i gang

De generelle forhandlinger om nye overenskomster er i gang i hele den offentlige sektor. Parallelt er Forbundet Kultur og Informations egne OK21 forhandlinger i både stat og kommuner nu også i gang.

Forhandlingerne om OK21 er i gang. Ved OK18 truede en konflikt, hvilket gav et stort sammenhold blandt arbejdstagere på tværs af fagforbundene. Arkivfoto

Den 5. januar mødtes Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel og forbundets forhandlere med KL (kommunerne) til den første forhandling.

Tine Segel kvitterede samtidig for det gode samarbejde, der gennem de senere år har været mellem KL og forbundet om blandt andet projekter, der fremmer udvikling af opgaver og kompetencer. Forbundet er opmærksom på, at der i kommunerne i disse år udvikler sig nye opgaver, hvor forbundets medlemmer kan byde ind med relevante og værdiskabende kompetencer. Det gælder for eksempel opgaver med at strukturere, håndtere og organisere store datamængder, således at de kan skabe værdi i kommunernes daglige drift og strategisk.

KL kvitterede for tilsagnet og tilkendegav positiv interesse for fortsat i dialog.

Forhandlingen omhandlede i øvrigt Forbundet Kultur og Informations overenskomstkrav om et lønløft til en række af vore kolleger med en tjenestemandsansættelse, samt KL’s ønske om en modernisering af aftalen omkring lokal løndannelse for nogle tjenestemandsgrupper.

Forhandlingerne i staten er også begyndt

På det statslige område har der den 12. januar været første forhandlingsmøde med Kompetence og Medarbejderstyrelsen (Medst.).

Her foregik forhandlingerne også i en konstruktiv og åben atmosfære.

Under dette møde fik formand Tine Segel også lejlighed til at tilkendegive, at Forbundet Kultur og Information meget gerne bidrager til udvikling af den statslige kerneopgave. Tine Segel pegede på, at den digitale udvikling skaber nye muligheder og nye opgaver, blandt andet ved at anvende de store datamængder, der genereres som led i udvikling og drift. Tine Segel gjorde Medst. opmærksom på, at forbundet repræsenterer flere og flere medlemmer, der besidder en specialiseret viden, der med fordel kan tages i anvendelse også i staten i endnu højere grad en vi allerede ser det.

Forbundet Kultur og Information stillede sig på den baggrund til rådighed for en løbende dialog her om. Medst. kvitterede for forbundets interesse for at bidrage til udvikling af de statslige opgaver.

Forbundet Kultur og Informations overenskomstkrav omhandler også i staten en forhøjelse af lønnen for forbundets medlemmer, der er tjenestemænd. Der er ikke sket en forhøjelse af grundlønnen for denne gruppe siden 2008.

KI har ikke specielle forhandlinger med Danske Regioner.

Se mere om OK21 her.