Gå til sidens indhold

Nu kan ansatte skulle vise coronapas

De statsansatte skal nu forberede sig på at forevise coronapas på arbejdspladsen. Også i kommuner, regioner og på private arbejdspladser kan der komme krav om fremvisning af coronapas.

Nu kan arbejdsgiver pålægge ansatte at vise coronapas eller negativ coronatest. Foto Perspektiv

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 med videre er nu vedtaget.

Loven gør det muligt for en arbejdsgiver at pålægge en ansat at forevise coronapas. Så længe corona er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, vil det være sagligt, at arbejdsgiver pålægger de ansatte at forevise coronapas.

Krav om test

Loven giver også arbejdsgiver mulighed for at pålægge de ansatte at blive testet for corona. Det skal foregå i arbejdstiden, og hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres for den tid, der bruges på testen. Ligeledes skal der kompenseres for de udgifter, den ansatte får fra for eksempel transport til og fra teststed med videre.

Hvis den ansatte skal testes for at opnå coronapas, har den ansatte samme rettigheder i forhold til test i arbejdstiden og kompensation.

En test kan også foregå på arbejdspladsen og foretages af arbejdsgiver eller kollegaer. En ansat, der ikke ønsker sådan en test, kan som hovedregel bede om, at få testen foretaget udenfor arbejdspladsen. Testen kan også foregå som ”selvtest”. I så fald er der ikke adgang til at bede om at blive testet udenfor arbejdspladsen.

Arbejdsgiver skal informere skriftligt

Arbejdsgiver skal skriftligt informere de ansatte, om der er ønske om coronapas og/eller test.

Hvis arbejdsgiver ønsker, at det skal have ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte ikke kan forevise coronapas/test, skal den ansatte ligeledes skriftligt informeres herom i forbindelse med, at det pålægges at forevise coronapas/test.

Der skal ske information og høring af tillidsrepræsentanterne på de arbejdspladser, hvor arbejdsgiver ønsker at få forevist coronapas/test.


Hvis du har spørgsmål så skriv til kontakt@kulturoginformation.dk