Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ledelse på distancen

Langt de fleste, der arbejder under coronakrisen, er udfordrede af de nye vilkår. Det gælder også ledere, som har et ekstra ansvar for at skabe sammenhængskraft.

Når det daglige godmorgen, den lille snak ved kaffemaskinen og ikke mindst den løbende dialog og sparring om diverse arbejdsopgaver går tabt, er det et savn for de fleste. Og som leder bærer du en stor del af ansvaret for, at dine medarbejdere klarer sig bedst muligt gennem krisen.

Det kan være en udfordring, hvordan man som leder både signalerer, at man forventer, at der fortsat ydes en indsats, men også samtidig tager hensyn til, at produktivitet og arbejdsindsats falder, når en organisation kastes ud i så store forandringer på så kort tid. Blandt udfordringerne, der særligt skal holdes øje med er:

  • tab af den energi, som fysisk kontakt og sparring med kollegerne giver
  • dårlige ergonomiske arbejdsstillinger
  • børnepasning og undervisning, der skal varetages sideløbende med arbejdet
  • usikkerhed omkring forventninger om arbejdstid- og opgaver.

Her er en række råd til fjernledelse

For at lede dine medarbejdere på distancen bedst muligt kan du:

  • skabe et fællesskab på jeres digitale platforme, og holde for eksempel virtuelle kaffepauser samt sørge for kontinuerlige opdateringer
  • være så tydelig omkring arbejdsopgaver og forventninger som muligt
  • være opmærksom på den enkeltes udfordringer
  • vise tillid til, at medarbejderen løser opgaverne efter bedste evne
  • følge op på medarbejderens trivsel
  • sørge for at aftaler, planer og prioriteringer lægges på jeres platforme; alle skal have lige vilkår.