Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
04. oktober 2021 Af Forbundet Kultur og Information

Laveste ledighed i 10 år hos sommerdimittender

Bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2020, er 12,5 % et år efter dimission – det laveste ledighedsniveau i 10 år. Og KI’s medlemmer klarer sig særligt godt på beskæftigelsen.

Arkivfoto

Sommerdimittender: Akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Deres ledighed følges af Akademikerne i 24 måneder efter dimission.

Bruttoledighed: Registrerede ledige 16-64 årige som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, inklusive de aktiverede.

Kilde: Akademikerne og Danmarks Statistik

En større andel af akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse i 2020, er i job 12 måneder efter dimission end for ti år siden. Det fortæller KI’s hovedorganisation Akademikerne.

Det til trods for coronaepidemiens påvirkning af arbejdsmarkedet, samt at der i Danmark blev uddannet 7.500 flere akademikere end i 2010.

KI’s medlemmer scorer højt på beskæftigelse

Andelen af KI’s medlemmer, som er ledige på dimittendsats, er i bund sammenlignet med de øvrige akademikerorganisationer, som Akademikernes A-kasse samarbejder med. Dimittendledigheden hos KI var i august 2021 24,5 %. Til sammenligning ligger tallet på omkring 60 % for de øvrige organisationer hos Akademikernes A-kasse, heriblandt Dansk Psykolog Forening, Forbundet Arkitekter og Designere, Djøf og Lægeforeningen.

Den generelle ledighed hos KI-medlemmer er tilsvarende lav og lå på 4,5 % i august 2021.

KI’s karriererådgiver Ricki Nielsen har et bud på en af forklaringerne på den lave ledighed.

- Min generelle oplevelse er, at medlemmerne er blevet bedre til at kigge på deres kompetencer på en bredere måde og søge flere forskellige typer job, fortæller han.

- Det er virkelig flotte tal, vi kan være stolte af. Og de viser, hvor stor efterspørgsel der er på medlemmernes kompetencer. Vi arbejder løbende på at bygge bro til arbejdsmarkedet ved at have miniuddannelser og andre kompetencegivende tilbud, som vi ved, gør medlemmerne endnu mere attraktive overfor arbejdsgiverne, udtaler KI’s formand Tine Segel.

- Jeg håber, at de pæne ledighedstal gør, at flere unge får øjnene op for, hvor gode jobmuligheder der på informations- og kulturområdet, slutter hun.

Kilder:

Akademikernes A-kasse

Akademikerne