Gå til sidens indhold

Læs om Privatgruppens nye bestyrelse

Bestyrelsen er i gang: Mere fokus på det private arbejdsområde og information til engelsktalende medlemmer.

Mød privatgruppens nye bestyrelse. Arkivfoto Jakob Boserup

Så er Privatgruppens bestyrelse i gang. I den forgående periode bestod bestyrelsen kun af to medlemmer, og derfor er det glædeligt at være tilbage på fuld styrke med fem bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse fortsætter, hvor den tidligere slap. Der skal mere fokus på det private arbejdsområde, og der skal arbejdes for, at det bliver en vital del af forbundets strategi for den næste periode.

En anden ting bestyrelsen også vil arbejde på er at gøre det nemmere for engelsktalende at få information om vores forbund, så vi ikke begrænser vores medlemmer. Det er ærgerligt at se et forbund, der på den ene side griber de nye (engelske) arbejdsområder og titler, men ikke bringer det ind i sit informationsmateriale. Det mener vi i bestyrelsen er en fejl.

Den 30. oktober er der generalforsamling i forbundet og valg til forbundets hovedbestyrelse. Her vil vi gerne opfordre de private medlemmer at stille op. Se hvordan her. 

Introduktion til bestyrelsen

 

OM ANDERS

 • Navn: Anders Didriksen
 • Uddannelse: cand.scient.bibl., KBH, 2009
 • Nuværende job og primære arbejdsopgaver: Informationsspecialist hos Ferring. Mine primære opgaver er informationssøgning, undervisning og promovering af vores ressourcer, registrering af artikler, global process owner for vores enterprise søgemaskine R&D Search.
 • Tidligere job/”jobrejsen”. Jeg startede min karriere som voksen- og børnebibliotekar ved Frederiksberg og Frederikssund Bibliotekerne, og har bl.a. arbejdet på det nationale projekt ”Biblioteket Spiller Online”. Herefter var jeg ansat ved skanningsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Min karriere i det private startede som project asset manager hos Pandora, og fortsatte derefter i medicinalbranchen hos Ferring.

 

OM MINNA • Navn: Minna Ebbesen
 • Uddannelse: Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling (Cand.scient.bibl.)
 • Nuværende job og primære arbejdsopgaver: Jeg arbejder som Research Specialist hos Bloom, en rekrutteringsvirksomhed, hvor arbejdsopgaverne består i at lave informationssøgninger i CV-databaser og finde frem til systemoptimering og udviklingsmuligheder ved at teste og undersøge IT-systemer/værktøj, og analysere virksomhedens viden og data.
 • Tidligere job/”jobrejsen”: Mine studierelevante jobs var en stilling på Frederiksberg Bibliotek samt et praktikforløb på Ny Carlsberg Glyptotek. Ud over det var jeg studenterobservatør i Forbundet Kultur og Information. Praktikprojektet gav mig indblik i og interesse for virksomhedsundersøgelse og -udvikling. Jeg havde ikke et mål om at lande i det private; det var selve jobsøgningen, som informerede mig undervejs om nye og interessante muligheder, som jeg kunne søge. Da jeg var færdiguddannet, havde jeg ingen ide om, at rekruttering var en branche, som havde stillinger, der var relevante og oplagte til informationsspecialister. Dette fandt jeg frem til, da jeg søgte arbejde og læste opslag, med et mål om at se, hvem der nævnte i jobopslag, at de var åbne for at ansætte nyuddannede. Her fandt jeg den første Researcher stillingsopslag, og derefter fandt jeg flere af slagsen. Mon ikke der er flere andre brancher, der skjuler på oplagte informationsspecialist-jobs bagved en vag stillingsbetegnelse?
 • I øvrigt: Jeg mener, det skal være en topprioritet for privatgruppen, og med forhåbentlig opbakning og arbejde fra hovedbestyrelsen, at der er et fokus på at gøre de oplagte, men ikke-velkendte private jobs mere synlige blandt medlemmerne af KI. 

 

OM ALIA

 • Navn: Alia Jabr Tornak
 • Uddannelse: Cand.Scient.Bibl, Københavns Universitet, 2021
 • Nuværende job: Jeg er pr. 1/6 ansat som Information Management Specialist i Project Information Management i Ørsted. Rollen som IMS’er er forholdsvis ny og dækker over tre specialiserede Information Management funktioner: Document Controller, Records Manager og Transfer Coordinator. I rollen som Information Management Specialist supporterer jeg i generelle dokumenthåndteringsprocesser på forskellige projekter, og sørger bl.a. for at disse er i overensstemmelse med de godkendte procedure og policies. Hertil arbejder jeg med Stakeholder Management og Access Management samt indeksering og klassificering af dokumenter.
 • Tidligere jobs/”jobrejsen”: Min vej til Ørsted startede i 2019, hvor jeg blev ansat som Student Assistant i Ørsteds Records Management Team. Før det har jeg arbejdet i DFDS gennem fem år, hvor jeg bl.a. har sejlet på Sirena Seaways og Pearl under forskellige funktioner.    


OM HEIKE

 • Navn: Heike Gosse 
 • Uddannelse: Diplom Bibliothekar (FH), Leipzig, Tyskland, 1998 (svarer til Bibliotekar DB, eller et sted mellem Bachelor og Kandidat graden) 
 • Nuværende job og primære arbejdsopgaver: QA Systems Associate i Quality Assurance (QA) afdelingen hos Zealand Pharma A/S
  Primære opgaver er brugersupport for vores EDMS system, hvilket bl.a. indebærer mere administrative opgaver (som fx registrering af nye brugere, styring af både vores processer (SOPs), samt tildeling af træning i processerne, deaktivering af brugerne), men også direkte en-til-en support ved konkrete problemstillinger. Andre opgaver omfatter screening af guidelines og andre relevante kilder inden for Pharmabranchen for opdateringer (compliance overvågning) samt arkiveringsansvar og ansvarlig for kontakt og overholdelse af interne processer ved arkivering på et eksternt arkivsted. 
 • Tidligere jobs/”jobrejsen”: Under mit studie arbejdede jeg på et Universitets-, museums og fagbibliotek med fokus på miljøet. Efter afslutningen af mit studie kom jeg til Danmark og arbejdede i to år som Frivillig i København på et Mødested for Indvandre. Med disse to spændende år som Volontør i bagagen, søgte jeg bagefter bredt efter en stilling som Bibliotekar/Informationsspecialist. Det lykkedes til sidst indenfor det private hos Zealand Pharma A/S, hvor jeg stadigvæk er ansat. Jobrejsen hos Zealand startede som Projektassistent gik til Document Management, Informationsspecialist og i øjeblikket arbejder jeg som QA Systems Associate.   

 

OM MARIE

 • Navn: Marie Cecilie Lensch
 • Uddannelse: BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation, og er i gang med min kandidat i Cand.it Webkommunikation Webformidling og er færdig sommeren 2022
 • Nuværende job og primære arbejdsopgaver: Mit nuværende job er som studentermedhjælper på Fredericia bibliotek, hvor jeg arbejder med materialehåndtering, fjernlån og opsætning. Herudover har jeg et frivilligt arbejde som studenterambassadør her i fagforeningen, og er studenterrepræsentant her i fagforeningen. Min rolle som repræsentant er at være de studerendes talerør i fagforeningen. Jeg er med til at varetage vores interesser og sørge for, at vi er relevante, og at vores meninger og holdninger er en del af forbundets arbejde. Jeg kommer med ideer og synspunkter, som jeg har fået fra mine medstuderende og arbejder med disse i samarbejde med resten af fagforeningen.
 • Tidligere jobs/”jobrejsen”: Min jobrejse, har indtil videre været meget kort, men bliver forhåbentlig længere og mere spændende, når jeg til sommer er færdiguddannet. Min rejse igennem det frivillige arbejde i fagforeningen er dog mere spændende. Som tutor på min BA blev jeg spurgt, om ikke jeg ville være studenterambassadør, og det sagde jeg ja til. Herefter startede et arbejde med at gøre forbundet mere tydelig på studiet gennem afholdelse af arrangementer, såvel sociale som faglige. Det var gennem dette, at jeg kom til at blive repræsentant i denne bestyrelse. Jeg gjorde mig selv synlig i forbundet gennem mit ambassadørarbejde og deltog derfor i et bestyrelsesmøde, hvor jeg stillede op og blev valgt som studenterrepræsentant.