Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Kulturpolitisk udspil: penge til biblioteker i bymidter

Regeringen foreslår at afsætte midler til medfinansiering af biblioteker i bymidter for at styrke lokalsamfundene. Forbundet er positivt stemt, og peger på, at det er vigtigt at huske, at det ikke er mursten, men det faglige personale, der skaber liv og aktivitet i lokalsamfundet.

unge på biblioteket
Bibliotekerne er med til at skabe liv i byerne og bruges både af børn, unge, voksne og ældre. Arkivfoto: Jakob Boserup

Kulturministeriet har den 27. maj 2021 udsendt regeringsudspillet ’Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund’.

Heri fremlægger regeringen et ønske om at skabe levende lokalsamfund, som blandt andet skal realiseres gennem en statslig pulje på 150 millioner kroner til medfinansiering af fornyelse af bymidter. Der afsættes specifikt 30 millioner kroner til medfinansiering af biblioteker i bymidter.

I Kulturministeriets pressemeddelelse udtaler kulturminister Joy Mogensen blandt andet:

- Endelig skal vi styrke bibliotekerne i bymidten. Bibliotekerne er ikke længere blot steder, hvor man kan låne bøger. De er i dag moderne kulturhuse, hvor der sker en hel masse kulturelle arrangementer, både i løbet af dagen og om aftenen. I mange byer er biblioteket byens kulturelle fyrtårn. Med en økonomisk håndsrækning vil vi sikre, at flere biblioteker bliver en central del af livet i bymidterne, hvor de vil være med til at skabe liv – og forhåbentlig læselyst.

Husk personalet


Formand Tine Segel synes at det er positivt, at regeringen vil tilføre midler til lokale biblioteker, men understreger også vigtigheden af de ansatte på pågældende biblioteker:

- Vi er glade for, at bibliotekerne inddrages aktivt som en del af regeringens udviklingspolitik, hvor regeringen anerkender den store rolle, bibliotekerne kan spille i lokalsamfundet for både kulturlivet og for at styrke børn og unges læselyst og informationskompetencer. Men disse goder opstår ikke ved blot at opføre flere bygninger. Vores medlemmer og deres kompetencer i kulturformidling og informationskompetencer skal med for at facilitere, at disse ting opstår.

Tine Segel glæder sig samtidig over, at man i regeringens udspil kan koble uddannelsesmiljø og stærke biblioteker.

- Vi ved, at biblioteker har stor betydning for studiemiljøet – og selvom elever og studerende først og fremmest er tilknyttet uddannelsesbibliotekerne, så har de også glæde af folkebibliotekerne. Både i form af et fysisk sted, men også som et sted, hvor elever og studerende kan få supplerende hjælp og vejledning i forhold til informationssøgning og kildekritik.

Ifølge Kulturministeriets pressemeddelelse vil udvælgelsen af bymidter til medfinansiering af flytning/oprettelse af biblioteker tage udgangspunkt i, at biblioteket ligger i en by på mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, at bibliotekets nye placering skal bidrage til en levende bymidte og indgå i synergi med bymidtens øvrige funktioner.