Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
07. januar 2021 Af Anette Lerche

Kulturministeriet opdaterer Q&A om biblioteker

De skærpede restriktioner – senest fra den 5. januar – ændrer ikke på, at bibliotekerne fortsat må holdes åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings– og undervisningsbrug. Samt at det fortsat er muligt at etablere afhentningsordninger, hvor borgere kan hente og aflevere bøger med et minimum af kontakt med andre borgere og personalet.

Kulturministeriet har den 6. januar opdateret sin Q&A for bibliotekerne. Denne opdatering har forbundet efterlyst siden slutningen af december, da der efter de yderligere skærpelser af restriktioner for at begrænse spredningen af corona opstod usikkerhed blandt flere medlemmer om, hvorvidt bibliotekerne fortsat kunne holde delvist åbent med mulighed for aflevering og afhentning af bestilte materialer.

- Jeg har været i dialog med flere medlemmer i denne periode, fordi det er forskelligt, om man føler sig tryg i forhold til at skulle på arbejde. Mange har efterlyst, at vi gjorde mere som forbund, og her har jeg måtte svare, at vi har lagt så meget pres på som overhovedet muligt for at få opdateret retningslinjerne. Det er sket nu, og overordnet er budskabet fra myndighederne ret klart i forhold til, hvad bibliotekerne må og ikke må efter en sundhedsfaglig vurdering. Men lokalt kan disse udmeldinger jo alligevel tolkes forskelligt, ligesom der er stor forskel på lokaleindretning og borgernes adgang fra bibliotek til bibliotek. Derfor er det forbundets melding til medlemmerne, at de skal tage fat i os, hvis der er lokal utryghed omkring tolkningen af retningslinjerne, så vi kan hjælpe og vejlede. For meldingen fra myndighederne er meget klar. Der skal være et minimum af kontakt mellem borgere og personale, hvis man holder åbent for afhentning og aflevering af reserverede materialer, og det skal naturligvis overholdes, fordi det er afgørende, at vi får bremset smittespredningen, siger formand Tine Segel.

Derudover gøres der opmærksom på, at de offentlige arbejdsgivere opfordres til at medarbejdere, i ikke kritiske funktioner sendes hjem og arbejder hjemmefra så vidt det er muligt. Min opfordring i forlængelse af dette, skal være at der tilrettelægges så meget arbejde som overhovedet muligt hjemmefra og tænkes i konkrete målgrupper i forhold til folkebibliotekernes vejledning og formidling af den almene adgang til litteratur, film og informationer digitalt.

I øjeblikket er der mange studerende og elever der skal gennemføre større opgaver, eksamener m.m. – disse har brug for adgang til information og materialer, og dette kan også understøttes via adgang til digitale ressourcer, formidling og vejledning telefonisk. Og hvor dette ikke rækker, er der så mulighed for adgang for disse grupper til biblioteket, som vi ser på både folke- fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Det er med til at understrege, at biblioteket har en vigtig funktion i forhold til uddannelse og læring.

Du kan se Kulturministeriets opdaterede Q&A fra den 6. januar her:

Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner skal holdes lukkede for offentligheden. Lukkes bibliotekerne derved helt eller delvist?

Bibliotekerne skal holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Biblioteker må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – dvs. til studerende, elever, forskere og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden.

Eventuel øvrig aflevering og udlån skal ske uden mulighed for ophold i biblioteks-lokalet. Lokalet må således alene bruges som gennemgangsareal samt som arbejdsplads.

Udlån og aflevering til forsknings- og undervisningsbrug kan ske på baggrund af et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, så biblioteket ikke behøver verificere låners institutionsophæng, men at det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteket opfordres til tydeligt at gøre opmærksom på, at de kun må holde åbent med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

  • Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må alene anvendes som gennemgangsareal.
  • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er til stede og afstandskrav mv. overholdes).
  • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan f.eks. etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Desuden gøres opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Kulturministeriet henviser derudover fortsat til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side overholdes.

Skal man tjekke om låner er studerende/elev/underviser?

Nej, man behøver ikke verificere låners institutionsophæng.

Er folkeskoleelever også indbefattet af udlån til forsknings- og undervisningsbrug til studerende, elever og undervisere?

Ja, det fortsatte udlån til forsknings- og undervisningsbrug indbefatter også folkeskoleelever.

Skal biblioteket/kommunen være med i det interurbane lånesamarbejde?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om man ønsker at lukke for bestillinger/interurbane lån i Bibliotek.dk under restriktionerne. Hvis der skal lukkes for ind- og udlån fra andre biblioteker, skal det varsles til DBC, ligesom SLKS skal varsles i forhold til koordinering af kørselsordningen.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvad menes der med, at der ikke skal være mulighed for ophold i biblioteksrummet? Må man komme indendørs i en bygning?

Det kan være muligt kortvarigt at bruge en foyer eller lignende ved afhentning/aflevering af materialer/bøger– men uden at man står i kø, eller opholder sig i lokalet. Lokalet må udelukkende bruges som gennemgangsareal.

Er det obligatorisk at udføre udlån til forsknings- og undervisningsbrug?

Det er ikke obligatorisk for folkebibliotekerne at holde åbent for forsknings- og undervisningsbrug. Der er dog et ønske om at understøtte forskere, elever og studerende. Folkebibliotekerne kan henvise til skole- og uddannelsesbibliotekerne, men kan også indgå i udlån til forsknings- og undervisningsbrug. I det omfang folkebiblioteket er en del af serviceringen, kan forskere, elever og studerende fortsat understøttes. Metoden er dog valgfri. Det betyder, at man f.eks. kan lukke for bestilling og etablere en mail/hotline-betjening, som man via hjemmesiden kan henvise studerende til at benytte.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Er det obligatorisk at udføre udlån/aflevering for øvrige borgere?

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere skal finde sted. Det er dog vigtigt at det gøres med et minimum af kontakt mellem personale og andre borgere.

Bibliotekers lokaler skal desuden holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvordan kan man udføre afhentningsordninger, herunder ’click and collect?’, hvis man har lukket for bestillinger?

Der kan etableres forskellige former for bestillings- og afhentningsordninger, f.eks. bestilling/reservation via telefon til biblioteket, hvorefter materialer kan afhentes efter aftale.

Bibliotekers lokaler skal dog holdes lukkede for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Offentlige arbejdsgivere opfordres desuden til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Må biblioteker stadig bruges som borgerservice-centre?

Ja. Biblioteker og andre kulturinstitutioner må gerne bruges som gennemgangs-arealer til f.eks. borgerservicecentre, der eventuelt måtte befinde sig i samme lokaler som bibliotekerne. Biblioteker og lignende kulturlokaler skal dog holdes lukkede. Det kan f.eks. ske ved tydelig afspærring eller på anden måde at gøre området, hvor der er biblioteksfunktioner og –bøger mv., utilgængeligt.

Kilde: Kulturministeriet den 6. januar 2021