Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Kommuner går i gang med yderligere digitalisering

’Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025’ indeholder seks prioriterede initiativer, som skal skabe en fælles ramme for kommunernes digitale udvikling.

Landets 98 kommuner skal i gang med et digitaliseringsprogram, der dels skal understøtte kommunernes problemløsning af konkrete udfordringer som klimaforandringer og mangel på arbejdskraft, dels sikre, at alle kommuner får gavn af eksisterende, digitale muligheder.

Målet er også, at borgerne i højere grad skal opleve, at velfærdssamfundet følger med den teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet.

Vil løfte velfærdssamfundet ind i en digital tidsalder

Programmet indeholder seks delprogrammer, der for eksempel byder på en datadreven lokal indsats i klima- og miljøarbejdet, samt at kommunerne skal have de nødvendige digitale værktøjer til at tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb – fra mødet med sundhedsplejersken til jobcentret til plejehjemmet.

Der vil også blive formuleret en fælles datastrategi på tværs af kommunerne.

De seks programmer:

  1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet
  2. Digital transformation og styrket udbredelse af moderne teknologier
  3. Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser
  4. Klima og ressourcer
  5. Bedre velfærd og styring med data
  6. Kommunernes digitale fundamenter

Læs mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram her