Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
21. januar 2021 Af Anette Lerche

KL bidrager med stærkt biblioteksudspil

Kommunalbestyrelserne skal debattere bibliotekernes værdi og sætte politisk retning for bibliotekerne, lyder opfordringen fra KL, der i et debatoplæg peger på den store værdi, bibliotekerne har for lokalsamfundene.

I KL's debatoplæg til kommunalbestyrelserne fremhæves blandt andet bibliotekernes rolle i forhold til FN's verdensmål. Her ses et oplæg til Ballerup Bibliotekernes festival "Fra verdensmål til hverdagsmål" i 2020. Arkivfoto.

”Med et stærkt bibliotek har kommunerne mulighed for at engagere og understøtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke demokratiet.”

Sådan skriver KL i et debatoplæg, der den 19. januar 2021 er sendt til landets borgemestre i håbet om, at man i hver kommune styrker ejerskabet og sætte politisk retning for de lokale folkebiblioteker.

Forbundet Kultur og Information glæder sig over, at man i udspillet har fokus på bibliotekernes mulighed for at understøtte løsninger af mange af vores samfundsudfordringer. I oplægget skriver KL blandt andet:

”Biblioteket kan spille en væsentlig rolle, uanset om det handler om at styrke børns læsning og understøtte digital dannelse, at skabe rammer for fællesskaber, foredrag og kulturelle aktiviteter eller indsatser inden for digitalisering, integration, sundhed, socialt udsatte mv. Biblioteket er derfor som vidensinstitution, og lokalt samlingspunkt, indgang til at løfte flere af FN’s verdensmål, som kommunerne arbejder med.”

 

Positivt med bredt sigte

Det brede sigte i debatoplægget glæder Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information.

- Det er positivt, at KL peger på bibliotekernes rolle i forhold til mange væsentlige dagsordener og på den måde viser, at man har fingeren på pulsen i forhold til biblioteksområdet. De områder, KL fremhæver, er også områder, vi som forbund arbejder aktivt for at øge bevågenheden omkring. Forbundet har eksempelvis bidraget til et oplæg til, hvordan vi kan øge læselysten hos børn og unge, forbundet er engageret i arbejdet omkring at udbrede arbejdet med FN’s verdensmål på bibliotekerne, og vi har i årevis sat fokus på emner som digital dannelse, og bibliotekernes betydning i forhold til uddannelse, trivsel og det at bryde social arv, siger Tine Segel

Hun glæder sig over, at KL i oplægget sætter ord på værdien af kultur og litteratur. KL skriver blandt andet:

”Kultur, herunder litteratur og læsning, kan være vejen til livsglæde, robusthed, kritisk tanke og dannelse, og folkebiblioteket kan være en del af borgernes liv fra baby til pensionist.”

- Netop at bibliotekernes værdi ikke kun handler om vækst, udlånstal og besøgstal, men i høj grad også om det enkelte menneskes trivsel, er afgørende i debatten om bibliotekerne. Vi skal være stolte af den værdi, bibliotekets medarbejdere skaber for den enkelte borger, og det er utrolig positivt, at det også anerkendes af KL, der netop fremhæver biblioteket som et frirum, siger Tine Segel.

KL fremhæver også vigtigheden af at sikre borgerne digital adgang.

- Og her kunne jeg måske godt have ønsket mig et endnu større fokus på bibliotekets medarbejderes rolle i forhold til at understøtte uddannelse, digital dannelse og informationskompetencer. Vi må ikke som samfund antage, at borgerne naturligt har kildekritiske kompetencer. Det skal læres og vedligeholdes hele livet, og det er afgørende, at dette prioriteres, hvis vi som samfund skal værne om vores stærke demokrati og sammenhængskraft.

Hvordan kommunalbestyrelserne vælger at tage debatten – og hvorvidt den også involverer borgere, foreninger og andre aktører - er der masser af lokalt råderum til at præge.

- De senere år har der været debat om, hvorvidt biblioteksloven skulle revideres. Jeg har hele tiden slået på, at det var vigtigt med et bredt vidensgrundlag for denne drøftelse. Det kommunale selvstyre gør netop, at kommunerne kan drive bibliotek på hver deres måde ud fra biblioteksloven, og derfor er det vigtigt med en bred politisk debat og drøftelse af biblioteket, og det er en god pointe, at debatten kan tages op forskelligt fra kommune til kommune. Jeg ser frem til at høre mere om, hvad der kommer ud af debatterne, og vi kommer også til at bruge dette arbejde i det samarbejdsprojekt om strategisk kompetenceudvikling af biblioteksmedarbejdere, som forbundet i slutningen af 2020 startede med KL og HK Kommunal. (se mere om projektet her)

Læs hele KL's debatoplægget her