Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

KI partner i millionprojekt om algoritmer, data og demokrati

Forbundet Kultur og Information skal bidrage med medlemmernes ekspertviden og finde dialogbaserede løsninger på faglig og etisk dataanvendelse med styrkelse af demokratiet for øje.

ADD-projektet – algoritmer, data og demokrati – har til formål at sikre at demokratiet styrkes af den digitale udvikling. Foto: Jacob Boserup

Forbundet Kultur og Information har meldt sig som partner i et stort forsknings- og formidlingsprojekt til 100 mio. kr., der skal løbe over de næste 10 år. ADD står for Algoritmer, Data og Demokrati. Projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog. Du kan læse mere om projektet her.

Da ADD-projektet blev lanceret d. 9. april 2021, var forbundet blandt de første til at melde sig som partner i projektet. Som partner vil forbundet bidrage med ekspertviden inden for den faglighed, de kompetencer og arbejdsopgaver, som forbundets medlemmer besidder og udfører.

ADD-projektet er også et oplysningsprojekt med vægt på at styrke formidling, oplysning, digital dannelse og demokratisk dialog. Ud over at bidrage hertil, ønsker forbundet også at opdyrke nye, stærke erfarings- og vidensdelingsnetværk om algoritmer, data og demokrati og derigennem få adgang til nyeste forskningsbaserede viden.

Formand Tine Segel uddyber:

- Mængden af data og information i vores alles dagligdag er eksploderet. Big data, misinformation, informationsoverload og fake news er blot nogle af de tendenser, der viser behov for en styrket indsats for at skabe et samfund baseret på fri og lige adgang til viden, med sikker og etisk håndtering af data. Det må og skal ikke være op til den enkelte at navigere i dette informationshav. Derfor hilser vi naturligvis ADD-projektet og deres invitation om partnerskab velkommen.

- Vi har en fælles dagsorden og vores forbund vil vi gerne påtage sig en aktiv rolle i at bidrage med løsninger og ideer til, hvordan den teknologiske udvikling kan bruges til at styrke demokratiet og den demokratiske dialog i vores samfund. Alt i alt vi frem til et meget spændende og fagligt berigende samarbejde med ADD-projektet.

Læs formandens indlæg på ADD-projektets hjemmeside