Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
24. juni 2021 Af Anette Lerche

KI i pressen: Kulturen på P1

For nogle år siden var den lille filial i Strib på Fyn lukningstruet. Borgerprotester, etableringen af en biblioteksforening og frivillighed har ført til, at biblioteket nu kan genåbne. Den historie gav anledning til en snak om bibliotekers betydning for lokalsamfundet og ikke mindst værdien af bibliotekarers faglighed, da formand Tine Segel deltog i Kulturen på P1 den 22. juni.

I 2017 var biblioteksfilialen i Gudme på Fyn truet af besparelser, men borgerne overbeviste politikerne om, at der fortsat skulle være et betjent bibliotek i lokalsamfundet. Arkivfoto.

Da Strib Bibliotek i Middelfart Kommune skulle lukkes, protesterede borgerne. I dag er der dannet en forening, frivillige kræfter hjælper med bogsopsætning og aktiviteter, og dermed bevarede det lille samfund sit bibliotek, der har betjent åbningstid to gange om ugen. Det kunne formanden for den lokale biblioteksforening i Strib fortælle i Kulturen på P1, hvor også formand Tine Segel var inviteret til at tale om lokalbiblioteker og bibliotekarfaglighed:

 - Vi ser, at afstanden til et bibliotek betyder ekstremt meget. Både for ældre og børn er det afgørende, at der er et lokalt bibliotek, og den tendens ser vi også i byerne. Afstand betyder rigtig meget for, om man bliver biblioteksbruger eller ej med alt det gode, det medfører at bruge biblioteket, sagde Tine Segel blandt andet.

Kulturen på P1 spurgte, hvad det betyder, at der er fagligt personale på et bibliotek, og her understregede Tine Segel, at hun ser det som positivt, når biblioteket og borgerne går sammen og sikrer bibliotekstilbud. For biblioteket er folkets, deraf navnet folkebibliotek.

- Men det betyder noget for brugerne, at der er fagligt personale, og det skal man holde fast i, for det er sårbart, hvis man udelukkende bruger frivillige, og som politikere skal man være bevidste om, hvad man går glip af, når man laver den her slags løsninger. En bibliotekars faglighed er ikke at sætte bøger på plads, den er i litteraturen og samtaler om litteratur og aktuelle emner, den er i at lære børn og unge at navigere i informationshavet og give dem redskaber og viden om informationssøgning og så videre.

Formand Tine Segel nævnte også, at KL i sit bibliotekspolitiske oplæg peger på bibliotekets betydning for sammenhængskraft og fællesskaber i lokalområdet.

- Mursten gør det ikke alene, der skal faglighed til for at partnerskaber med borgere, foreninger med videre kan finde sted. Man skal ikke undervurdere den rolle, bibliotekarfagligheden spiller i samfundet i forholdet til medier, litteratur og kultur.

 

Hør udsendelsen