Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
27. september 2021

Godtgørelse til gravide, der har fået afslag på dækning af gener

Du kan være berettiget til en godtgørelse, hvis du som kunde hos PFA har fået afslag på dækning af gener som følge af graviditet. Derfor opfordrer KI til at kontakte PFA, hvis de ikke allerede har taget kontakt til dig.

Gravid

PFA har givet uberettiget afslag på dækning af sundhedsforsikring for gener som følge af graviditet. Er du en af de ramte, og er du endnu ikke blevet kontaktet af PFA, opfordrer KI dig derfor til selv at tage kontakt til PFA for at finde ud af, om du har fået et uberettiget afslag på deres sundhedsforsikring under din graviditet.

KI’s kommunalt og regionalt ansatte fik helbredssikring gennem PFA 1. september 2017, og gav alle andre medlemmer mulighed for at tilkøbe en helbredssikring frivilligt.

”Det er en sag, der er dybt beklagelig, og som vi er rigtig kede af. Som udgangspunkt ser vi ikke på om sagerne juridisk er forældede. Der kan dog være forhold i enkelte sager, hvor vi efter en konkret vurdering vil gøre forældelse gældende,” lyder det fra PFA.

PFA har startet med at kontakte kunder telefonisk, i det omfang det har været muligt. Dernæst har selskabet kommunikeret til kunderne via besked på mit PFA, e-Boks eller via brev. Kunderne er blevet kontaktet med henblik på at refundere deres udgifter til behandling samt for at udbetale dem en rimelig og fair godtgørelse. I de sager, hvor kunderne ikke er vendt tilbage, har PFA udbetalt en godtgørelse, når PFA har vurderet, at de har fået et uberettiget afslag.

For at sikre imod fremtidig forskelsbehandling ændrede PFA i begyndelsen af 2020 praksis for sundhedsforsikringer og efterfølgende blev forsikringsvilkårene i PFA Helbredssikring ændret pr. 1. januar 2021, så de pågældende undtagelser derfra ikke længere var gældende. Derudover har PFA tilpasset deres produktgodkendelsesprocesser og produktovervågning, så der er bedre fokus på ligebehandlingsreglerne.