Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
14. januar 2021 Af Formand Tine Segel

Formandshilsen: Nyt år – nye erfaringer

Formand Tine Segel gør status i starten af 2021 i denne hilsen til forbundets medlemmer.

Godt nytår

Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år på trods af den situation, vi fortsat befinder os i. Januar 2021 er starten på et år, hvor vi fortsat må leve tålmodigt i pandemiens skygge med nye mutationer af coronavirus og derfor også en forlængelse af nedlukning og de restriktioner det indebærer. Nu også med en opfordring om, at hvis man går på arbejde, så bør man lade sig teste en gang om ugen. Mens vi venter på, at befolkningen vaccinernes må vi endnu leve med fysisk afstand, mundbind og restriktioner, og dels trække på de erfaringer vi allerede har gjort os, og dels erkende at læringskurven fortsat er stejl, og nye erfaringer kommer til.

Det er en tid, der trækker store veksler på os alle i både vores privat- og arbejdsliv – hvor begrebet work-life balance har fået nye dimensioner efter hjemsendelse, hjemmeskoling, selvisolation og alt det andet. Derfor vil jeg gerne starte denne hilsen med at minde om, at vi som forbund er her for jer som medlemmer. Uanset hvor og hvordan man er ansat, og hvad man arbejder med, om man studerende eller er imellem job. Ræk ud til os, som forbund er vi her for at sikre dine vilkår, og vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte dette.

Når man er medlem af Forbundet Kultur og Information, er man en del af et fællesskab og et netværk. Det betyder også, at vi forsøger at favne bredest muligt, og at vi har en solidarisk tilgang til vores medlemmers arbejdsmarked. Netop derfor er det vigtigt, at tingene foregår ordentligt uanset krisen og den travlhed den medfører for nogle. Senest har vi hørt om vikaransatte i staten, der har haft nogle særdeles urimelige vilkår at arbejde under. Der er også nogle af forbundets medlemmer blandt disse, og jeg er glad for, at I har taget kontakt til os. Tak for det – og lad mig bruge det som en påmindelse til jer alle om, at der er rettigheder forbundet med det at arbejde i en coronatid, også selvom meget kan synes være sat ude af spil. Som forbund kan vi ikke vide det hele, og/eller forudse alt. Derfor er det så vigtigt at tage kontakt til os med det, du oplever i din hverdag.

Med nye restriktioner er der kommet skærpede retningslinjer. Det skete allerede før jul, hvor vi på bibliotekernes område erfarede, at der skete nogle ændringer og muligheder for fortolkninger, som delte vandene hos medlemmerne. Både fordi biblioteksservicen atter blev differentieret fra institution til institution, og fra kommune til kommune. Men medlemmerne er også delt i spørgsmålet omkring fysisk adgang til biblioteket, hvor nogle synes, det er en fordel at få lov at møde op fra tid til anden og uddele bogposer – beskyttet af værnemidler og masser af håndsprit – mens andre, er mere utrygge, både i forhold til mødet med borgerne, men også fordi det for nogle betyder, at man krydser kommunegrænser og skal benytte offentlig transport og dermed udsætte sig selv for en større risiko for smitte.

Mange har efterspurgt en politisk holdning fra forbundet til dette, og jeg anerkender fuldt ud, at det er en tid med utryghed og frygt, men hovedbestyrelsens og min vurdering er, at vi må følge sundhedsmyndighedernes vurderinger, hvilket betyder, at man lokalt må tage stilling.  Men der skal ikke herske tvivl om, at vi opfordrer til så meget hjemmearbejde som overhovedet muligt, for mange af bibliotekets opgaver kan løftes hjemmefra takket være de digitale muligheder. Der er elever og studerende, der har brug for vejledning og hjælp til informationssøgningen, der er brugere, der skal tilkobles de digitale bibliotekstjenester, og læseklubber kan også mødes online. At bibliotekerne fortsat er åbne for udlån af materialer til forsknings- og undervisningsbrug understreger, at biblioteket har en vigtig funktion for særlige grupper.

Hvis der er lokal utryghed omkring tolkningen af retningslinjerne, så kontakt forbundet, så vi kan hjælpe og vejlede. På tværs af biblioteksvæsenet har vi løbende dialog, og jeg fremhæver gang på gang, at det er vigtigt at tænke i medarbejdernes og borgernes sikkerhed, og at vi som forbund loyalt videreformidler myndighedernes anbefalinger, men at det også er vigtigt, at man på arbejdspladserne tager dialogen og vurderer den lokale situation.

For det er vigtigt, at vi alle bidrager med at begrænse smittetrykket, så vi får trykket kontakttallet så meget i bund som muligt, for der er stort pres på dele af den offentlige sektor, og derfor begynder vi nu også at få meldinger fra tillidsrepræsentanter om, at fælleserklæringen på det kommunale og regionale område nu tages i brug. Det betyder, at kommunerne og regionerne kan bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. 

Jeg vil minde om, at det er en aftale, som tilstræber frivillighed, og at der skal indgås lokale aftaler omkring brugen af fælleserklæringen. Derfor er det vigtigt, at man tager fat i forbundet, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Vi så desværre i foråret eksempler på, at fælleserklæringen blev anvendt uhensigtsmæssigt. Jeg håber, at det ikke bliver tilfældet i denne omgang, og jeg er meget opmærksom på at bringe jeres erfaringer videre ind i Akademikernes Centralorganisation (AC), så vi sikrer, at ånden i fælleserklæringerne følges. Men vi står i en noget anden situation i øjeblikket, hvor der er flere dele af den offentlige sektor som er presset i bund efter de seneste måneders stigende smittetal og indlæggelser.  Så det er klart at vi alle må hjælpe hvor vi kan, og med det vi kan hjælpe med.

Det nye år byder også på forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område. Her skygger coronaen også, og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan forhandlingerne vil ende, men vi er i gang. Forbundet har været til de to første forhandlingsmøder, hvor vi er blevet taget pænt imod, og der har været en god dialog samt interesse for at høre om medlemmernes arbejdsområder – også der hvor forbundets medlemmer arbejder med håndtering af data og information i den offentlige administration. Det bliver interessant, hvor langt vi og vore øvrige kolleger i AC og på det offentlige område kan nå ved disse forhandlinger. Dette arbejde vil vi løbende orientere om.

Jeg vil slutte af med at minde om, at der fortsat udbydes nye kurser og webinarer online, samt at vores karriererådgivning også fortsat er tilgængelig.

Godt nytår og pas godt på jer selv og hinanden!

 

Tine Segel

Formand
Forbundet Kultur og Information