Gå til sidens indhold
19. april 2021 Af Anette Lerche

Formand Tine Segel i Kulturen på P1

De endelige retningslinjer for bibliotekerne og museernes genåbning var endnu ikke offentliggjort, da Kulturen på P1 mandag den 19. april 2021 satte fokus på kulturens genåbning den 21. april.

Tine Segel udtalte sig den 19. april 2020 om bibliotekernes snarlige genåbning. Arkivfoto

Museerne skal nok blive klar, lød meldingen fra museerne i forbindelse med, at Kulturen på P1 satte fokus på den snarlige genåbning af kulturtilbud som museer og biblioteker. Dog var der forskellige holdninger fra museerne omkring, hvorvidt kravet om coronapas ville betyde færre museumsgæster. 

Også bibliotekerne er klar til genåbning, lød meldingen fra Tine Segel, der er formand i Forbundet Kultur og Information, da Kulturen på P1 spurgte til bibliotekernes genåbning.

- Vi er super glade for, at vi er nået til en situation, hvor Danmark kan genåbne, og hvor bibliotekerne kan genåbne. Det glæder medarbejderne sig til, og de glæder sig til at se brugerne, sagde Tine Segel blandt andet i P1.

- Som forbund har vi fået spørgsmål om, hvornår man hører noget om de endelige retningslinjer. Min fornemmelse er, at man på bibliotekerne har måttet planlægge ud fra forskellige scenarier om, hvad må man hvornår, så det er der blevet brugt ressourcer og tid på.

Kulturen på P1 spurgte også, hvordan Tine Segel ser på kravet om coronapas i forhold til den fri og lige adgang til bibliotekerne.

- Det er jo en udfordring. Biblioteket er en institution med fri og lige adgang, man løser ikke billet til biblioteket, og det er for alle, og det kan kollidere lidt med tanken om coronapas. Så det er en balancegang, at biblioteket skal være et trygt og sikkert tilbud for borgere og medarbejdere. Som land og som borgere skal vi vænne os til coronapas, så jeg er glad for, at der lægges op til en vis form for fleksibilitet i forhold til, hvornår der skal vises coronapas, og hvornår man eksempelvis kan hente materialer uden at vise coronapas.

Tine Segel pegede desuden på, at der kan være udfordringer i tolkningen omkring, hvad længere ophold reelt betyder, men at biblioteks- og medarbejderorganisationerne har haft udkastet til retningslinjer i høring, og her har man samlet søgt at give præciseringer til, hvordan restriktionerne kan gøres så smidige som muligt. Hendes forventning var desuden, at man på grund af lokale forhold – lige som i efteråret – vil håndtere nogle retningslinjer forskelligt i nogle kommuner.

Nyheden vil senere blive opdateret med et link til udsendelsen.