Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Forlig om ny overenskomst for ansatte i staten

CFU, AC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lørdag den 6. februar afsluttet de generelle forhandlinger på statens område.

Tine Segel er formand for Forbundet Kultur og Information
Tine Segel fremhæver blandt andet forbedrede forhold for seniorer og tjenestemænd i det nye overenskomstforlig på statens område. Arkivfoto: Jakob Boserup

Aftalen går fra 1. april 2021 til 31. marts 2024, altså en treårig aftaleperiode.

Hovedtrækkene i aftalen er:

Lønnen stiger med 4,42% over de tre år. Hertil kommer, at det forventes, at reguleringsordningen bidrager med yderligere 0,63% Om reguleringsordningen udmøntes i det omfang afhænger af, hvordan lønnen udvikler sig i den private sektor i overenskomstperioden.

Som noget nyt er der aftalt en seniorbonus på 0,8% af den samlede løn. Seniorbonus kan veksles til 2 seniordage (fridage) om året. De 0,8% kan også anvendes til forhøjelse af pensionen. Man får ret til seniorbonus, når man fylder 62 år. Den nye seniorbonus træder i kraft med virkning fra den 1. april 2022.

Kompetencesekretariatet og den statslige kompetencefond videreføres i de næste tre år. Et nyt særligt fokusområde bliver at fremme seniorernes muligheder for kompetenceudvikling.

Det er som et led i aftalen sikret, at Forbundet Kultur og Informations tjenestemandsansatte medlemmer på løntrin 4 får forhøjet slutlønnen med 10.000 kroner om året fra 1. april 2022.

I forbindelse med aftalen siger formand Tine Segel:

- Det er positivt, at der er opnået en samlet lønforbedring, der sikrer medlemmernes realløn i perioden og med mulighed for en lille reallønsfremgang. Det er ligeledes positivt, at der nu også på statens område er sikret forbedrede vilkår for seniorer gennem den nye seniorbonus, som alle der er fyldt 62 år nu får ret til pr. 1. april 2022.

Desuden fremhæver Tine Segel, at Forbundet Kultur og Information har fået løst en særlig udfordring omkring tjenestemændenes lønudvikling.

- Jeg er også tilfreds med, at aftalen pr. 1. april 2022 sikrer, at vores tjenestemandsansatte medlemmer i staten opnår en lønforbedring. De har i en del år måtte leve med et lønefterslæb, hvilket forbundet har forsøgt at løse ved forhandlingsbordet i flere omgange. Det er nu lykkedes.

Grøn omstilling og attraktive arbejdspladser

Der er i aftalen også en række tiltag om grøn omstilling, bedre lokalt samarbejde og udvikling af attraktive arbejdspladser. Disse tiltag er værd at notere sig som positive og fremadrettede i en tid, hvor mange af forudsætningerne for forhandlingerne, har været og fortsat er meget usikre på grund af Corona.

- Jeg og mange af forbundets medlemmer havde håbet, at vi denne gang kunne være kommet igennem med en fritvalgkonto. Der er ingen tvivl om, at det for mange var et stort ønske at få større valgfrihed og mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Det kunne de satslige arbejdsgivere desværre ikke imødekomme denne gang. Der er dog ingen tvivl om at fleksibilitet, udvikling og balance for den enkeltes arbejdsliv er noget som medlemmerne efterspørger, og min ambition er, at vi nu kan arbejde videre med modellen omkring Frit Valg, og forhåbentlig kan vi se, at der sker et gennembrud ved næste overenskomstforhandling, siger Tine Segel, der opsummerer resultatet således:

- Alt i alt er der dog grund til at være tilfreds med resultatet, reallønnen sikres, seniorernes vilkår forbedres, kompetencefonden fortsættes, og der er opnået enighed om indsatser, der forbedrer arbejdsmiljø, samarbejde, grøn omstilling og introduktion af nyuddannede. På grund af coronaepidemien var forhandlingerne vanskelige for alle parter. det forventede vi også, så i det lys må resultatet karakteriseres som godt.

 

Kommuner og regioner forhandler fortsat

I de kommende uger fortsætter de afsluttende forhandlinger først på det kommunale område og siden med Danske Regioner.

- Med det statslige forlig er der lagt en ramme. Nu må vi se, om det også på de øvrige områder kan lykkes at opnår forhandlingsresultater, der peger fremad siger Tine Segel.

Du kan ved at følge linket her under se den statslige aftale og Akademikernes pressemeddelelse.

https://www.akademikerne.dk/ok21/