Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Forlig om de generelle krav på det regionale område

Der er indgået endnu et generelt forlig i forbindelse med fornyelse af de offentlige overenskomster.

Denne gang er det på det regionale område, parterne er blevet enige om et forhandlingsresultat, og det generelle forlig følges i den kommende tid op af afsluttende forhandlinger med de enkelte organisationer om de organisations specifikke krav.

Det generelle forlig følger i hovedtrækkene samme linje som de forhandlingsresultater, der er opnået først på det statslige område og siden for ansatte i kommunerne.

Der er aftalt generelle lønstigninger på godt 5%, reguleringsordningen videreføres og der afsættes 0,45% til organisationernes egne forhandlinger.

Der er også i denne aftale opnået enighed om en forbedret indsats for at fastholde seniorer.

På arbejdsmiljøområdet er der også på det regionale område opnået enighed om at etablere en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og en uddannelse for leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant om psykisk arbejdsmiljø.

I aftalen indgår også, at der er opnået enighed om at styrke indsatsen for bæredygtighed og grøn omstilling gennem iværksættelse af en række fælles initiativer. Hensigten er at styrke den lokale dialog og skabe videndeling blandt regioner og arbejdspladser.

Der er endelig opnået enighed om at iværksætte et projekt om ”det digitale arbejdsliv i regionerne.”

Her i indgår blandt andet undersøgelse af, hvilken betydning digitalisering har for arbejdstilrettelæggelsen, behovet for nye kompetencer og arbejdsmiljøet.

I den kommende tid fortsætter organisationernes forhandlinger med regionerne her i indgår blandt andet Akademikernes afsluttende forhandlinger med Regionernes Lønnings og Takstnævn.

Tine Segel peger på, at aftalen med regionerne sikrer reallønne og fremmer seniorfastholdelse.

- Det er også positivt, at man i aftalen på det regionale område lægger vægt på at styrke det psykiske arbejdsmiljø og fremme bæredygtighed og grøn omstilling, siger Tine Segel.