Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Forhandingsfællesskabet og KL indgår forlig om OK21

Efter forhandlinger, der er foregået weekenden igennem, er der opnået enighed mellem Forhandlingsfællesskabet og KL om de generelle overenskomstforhold for ansatte i kommunerne.

Ved OK18 var de røde faner fremme, da der var langt mellem parterne. Ved forhandlingerne om OK21 er der indgået aftaler både i de statslige og kommunale forhandlinger.

Aftalen gælder for en treårig periode og vil give en samlet lønudvikling for medlemmer ansat i den kommunale sektor på 5,02% over den treårige periode. Resultatet forventes at kunne sikre reallønnen i perioden og med mulighed for en beskeden stigning.

Reguleringsordningen, der sikrer parallelitet mellem den offentlige og den private lønudvikling, fastholdes.

Der er i forhandlingerne opnået enighed om at gennemføre to projekter om lavt- og ligeløn.

Der indføres på linje med aftalen på det statslige område en mulighed for at drøfte seniorarbejdsliv/fastholdelse, hvor tilbud om en ”seniorsamtale” gives i forbindelse med afholdelse af den årlige medarbejderudviklingssamtale.

Parterne er enige om, at der skal sættes øget fokus på at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø i kommunerne, og der etableres derfor en frivillig lederuddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø og der etableres en mulighed for, at tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder sammen kan deltage i uddannelse om fremme af godt psykisk arbejdsmiljø. Begge uddannelser skal udvikles i aftaleperioden.

Formand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel er glad for, at der nu også på det kommunale område er et forhandlingsresultat i forhold til de generelle rammer for de næste tre år. 

- De resultater, der her er opnået må - på linje med det statslige resultat - betragtes som tilfredsstillende set i lyset af Corona og dens langsigtede virkninger. Det er dog vigtigt at understrege, at disse resultater ikke står alene. De vil i de kommende uger blive suppleret med de resultater, der kommer ud af dels Forbundet Kultur og Informations egne forhandlinger med KL, men også og i særdeleshed de resultater, der kommer ud af AC's forhandlinger med KL på vegne af alle akademikergrupper.

Efter afslutningen af de generelle forhandlinger på det kommunale område fortsætter forhandlingerne i de kommende dage og uger.

Forbundet Kultur og Information har afsluttende forhandling med KL den 16. februar og AC's afsluttende forhandlinger vil blive påbegyndt den 26. februar 2021.

Når AC's forhandlinger er afsluttet vil et samlet kommunalt forhandlingsresultat, der dækker Forbundet Kultur og Informations medlemmer være klar.

Du kan læse mere om forliget her