Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
19. februar 2021 Af Anette Lerche

Forbundet i pressen: Visionær bibliotekspolitik, tak

"Herfra skal lyde en klar opfordring til lokalpolitikerne om at sætte biblioteket på dagsordenen i dette valgår og til dig som borger i at stille krav til en opdateret og ambitiøs bibliotekspolitik i din kommune". Sådan skriver formand Tine Segel i en række regionale og lokaler medier.

Formand Tine Segel opfordrer både borgere og lokalpolitikere til at debattere bibliotekspolitik. Her i Frederiksborg Amts Avis den 19. februar 2021.

"Det er vigtigt at sætte bibliotekerne på dagordenen i byrådene. For bibliotekerne kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, vi står over for som borgere og samfund." 

Sådan skriver Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, i et debatindlæg, der er bragt i en række regionale og lokaler medier i forbindelse med KL's bibliotekspolitiske debatoplæg, der er sendt til at alle landets kommuner. (se nyheden om debatoplægget her)

"Jo flere, der bruger biblioteket, jo bedre bliver dets tilbud, og jo flere, der forlanger at politikerne diskuterer kommunens bibliotekspolitik og sætter fokus på netop de udfordringer, som biblioteket skal være en del af løsningen på, jo bedre bliver det for din kommunes borgere," skriver Tine Segel blandt andet.

Læs hele indlægget fra Tine Segel her:

For mange er det lokale folkebibliotek nok forbundet med bøger. Men det er så meget mere, og det spiller en afgørende rolle for mange af din bys borgere. Fra den første billedbog, der gør barnet nysgerrigt, til pensionisten, der mødes med andre og læser dagens avis. Derfor skal du som borger stille krav til dit bibliotek og dit byråd om at udvikle biblioteket til gavn for alle, så dit folkebibliotek fortsat gør en forskel i din kommune.

Din borgmester har netop modtaget debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” fra KL. I det oplæg peger KL på, hvordan bibliotekerne er et stærkt omdrejningspunkt i lokalsamfundet - ikke blot for litteratur, oplysning, dannelse og kulturel aktivitet, men som et sted, der skaber sammenhængskraft og grobund for udvikling. Debatoplægget er en klar opfordring til borgmesteren om at sætte bibliotekspolitikken på dagsordenen i byrådet. Og det er vigtigt, for bibliotekerne kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, vi står over for som borgere og samfund.

Danske børn læser mindre end tidligere, og i mange hjem er skolernes krav om, at børn skal læse cirka 20 minutter hver dag, en udfordring. Men hvis man inddrager bibliotekerne, kan læsepligt forvandles til læseglæde.

Internettet er fyldt med misinformation og fake news. Det er bekymrende, fordi det skaber splid og potentielt kan blive en trussel for vores demokrati. Netop bibliotekets medarbejdere er eksperter i at lære borgerne at navigere i denne informationsjungle, og især elever og studerende har stor glæde af at få hjælp til at søge troværdig information på biblioteket.

Flere og flere ældre er ensomme. Det går ud over deres livskvalitet, derfor har mange biblioteker indført fællesspisning eller tilbyder andre arrangementer, der kan skabe nye fællesskaber og sikre livskvalitet for vores ældre medborgere.

Biblioteket er din lokale kulturaktør med foredrag, læseklubber med videre, foruden alle de både fysiske og digitale materialer, du kan låne på dit bibliotek. Jo flere, der bruger biblioteket, jo bedre bliver dets tilbud, og jo flere, der forlanger, at politikerne diskuterer kommunens bibliotekspolitik og sætter fokus på netop de udfordringer, som biblioteket skal være en del af løsningen på, jo bedre bliver det for din kommunes borgere.

Jo flere, der bruger biblioteket, jo bedre bliver dets tilbud.

Herfra skal lyde en klar opfordring til lokalpolitikerne om at sætte biblioteket på dagsordenen i dette valgår og til dig som borger om at stille krav til en opdateret og ambitiøs bibliotekspolitik i din kommune.