Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
02. marts 2021

Forbundet bakker op om et bæredygtigt uddannelsessystem

1 million danske elever og studerende står bag budskabet om, at et bæredygtigt samfund starter med et bæredygtigt uddannelsessystem. Forbundet Kultur og Information bakker op.

Uddannelser for fremtiden

Formand Tine Segel har på vegne af forbundet underskrevet opråbet for bæredygtig dannelse, som 12 elev- og studenterorganisationer står bag.

Ligesom grøn omstilling netop er blevet skrevet ind i overenskomstsaftalen for offentligt ansatte, for at få sparket den grønne omstilling i gang på de offentlige arbejdspladser, bør grøn omstilling og bæredygtighed skrives ind i de enkelte uddannelsers formålsparagraffer, mener Tine Segel.

Organisationerne kræver, at uddannelsessektoren tænkes ind i den grønne omstilling. De fremhæver 4 punkter:

  1. Bæredygtig dannelse skal sikres gennem undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed med fokus på handlekompetence og tværfaglighed i alle uddannelsestrin.
  2. Bæredygtig dannelse skal være en del af de enkelte uddannelsers formålsparagraffer.
  3. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal reducere det økologiske fodaftryk fra deres samlede drift og virke.
  4. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal arbejde aktivt for omstillingen til et bæredygtigt samfund i samarbejde med andre institutioner, virksomheder og civilsamfundet.

Forbundet er desuden også medafsender på et positionspapir om bæredygtig uddannelse, som klimaalliancen Broen til fremtiden har udarbejdet:

https://broentilfremtiden.dk/tema/Positionspapir%20Broen%20til%20fremtiden%20uddannelse%20Final.pdf

Bag kampagnen står:

Danske Skoleelever

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Lærerstuderendes Landskreds

Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Studenterforum UC

Studenterrådet ved Københavns Universitet

Danske Studerendes Fællesråd

Den Grønne Studenterbevægelse

Læs mere om kampagnen på https://uddannelserforfremtiden.dk/