Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
14. januar 2021 Af Anette Lerche

Flere kommuner tager fælleserklæringen i brug

Den fælleserklæring, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik i december 2020, bliver nu taget i brug i flere kommuner. Det betyder, at flere af forbundets medlemmer påtager sig andre opgaver end normalt i kommunerne. Eksempelvis i daginstitutioner.

Jette Kjær, bibliotekar Kolding
I 2020 betød fælleserklæringen eksempelvis, at Jette Kjær, der er børnebibliotekar i Kolding, kunne sætte sin faglighed i spil på en folkeskole. Arkivfoto.

Der ses nu eksempler på tillidsrepræsentanter, der tager kontakt til Forbundet Kultur og Information, fordi fælleserklæringen tages i brug i deres kommuner.

I fælleserklæringen, der blev forhandlet på plads i december og indtil videre løber til 31. januar, giver kommunerne mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Parterne er fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Formand Tine Segel i Forbundet Kultur og Information følger situationen tæt.

- Forbundet bakker op om fælleserklæringen, fordi vi står med en presset offentlig sektor på grund af coronakrisen. Samtidig lægger jeg stor vægt på, at det er formuleret i erklæringen, at det er at foretrække, at varetagelsen af opgaver uden for det normale arbejdsområde baseres på frivillighed. Det hører jeg heldigvis også eksempler på, at det er. Ligesom at medarbejdere fra bibliotekerne, der frivilligt påtager sig andre opgaver, har fået mulighed for at tilkendegive, hvilken type arbejde de gerne vil påtage sig i en daginstitution. Mit håb er, at det bliver den linje, kommunerne lægger. Men sker det ikke alle steder, så tag kontakt til forbundet, lyder opfordringen fra Tine Segel.

Samtidig understreger Tine Segel, at der er en balance mellem, at medarbejdere har opgaver, der kan varetages helt/delvist hjemmefra, og så kommunernes behov for ekstra bemanding i kritiske funktioner.

- Derfor er det så vigtigt med en konstruktiv lokal debat, siger hun.

Tine Segel peger på, at der også i forhold til fælleserklæringen kan være nye måder at sætte fagligheden i spil og etablere nye samarbejder på tværs. Det så man eksempelvis i foråret, hvor bibliotekarer hjalp i skolerne og bidrog med viden om læselyst og informationskompetencer.

Se mere på Forbundet Kultur og Informations sider om corona.