Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Fælleserklæring forlænges til 15. august

Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt at forlænge fælleserklæringen til og med den 15. august 2021.

Coronavirus

Det er aftalt, at Fælleserklæringen bortfalder efter udløb, og der er indsat en præcisering om, at kommunerne herefter forventes at håndtere corona-relaterede funktioner og opgaver inden for eksisterende overenskomster og aftaler. De lokale aftaler ophører dog som ved de forrige fælleserklæringer senest 14 dage efter, at fælleserklæringen udløber, dvs. den 29. august 2021, medmindre et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Fælleserklæringen er herudover i store træk identisk med de fælleserklæringer, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik i januar og marts måned.

Kommunerne får derfor fortsat mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Og de nuværende lokale aftaler kan løbe videre. Parterne er ligeledes fortsat enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Forhandlingsfællesskabet har oplyst, at de har tilkendegivet over for KL, at de har en forventning om, at kommunernes behov for brug af fælleserklæringen i perioden primært vil relatere sig til lokale nedlukninger eller ved ekstraordinær personalemangel som følge af et smitteudbrud på en arbejdsplads, idet Forhandlingsfællesskabet ikke længere ser et grundlag for den brede anvendelse af erklæringen i den foreliggende situation med genåbning.