Gå til sidens indhold

Fælleserklæring

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået aftale om en fælleserklæring bl.a. begrundet i, at Covid-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Forhandlingsfællesskabet og KL har igen indgået aftale om en fælleserklæring på det kommunale område bl.a. begrundet i, at Covid-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Fælleserklæringen er i store træk identisk med de tidligere fælleserklæringer, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik tidligere i år, herunder fælleserklæringen fra maj måned, som udløb den 15. august.

Den nye fælleserklæring trådte i kraft den 10. december og udløber den 8. februar 2022.

Fælleserklæringen medfører, at medarbejdere kan blive anvist til at udføre andet arbejde end sædvanligt og også på andre lokationer og tidspunkter.

Parterne er igen enig om, at det er at foretrække, hvis det baseres på frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring.

Eventuelle indgåede lokalaftaler ophører senest den 22. februar 2022, med mindre at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Som noget nyt er der indsat en passus omkring medarbejdere, der sædvanligvis er "selvtilrettelæggere" som bliver omfattet af arbejdstidstilrettelæggelse, som vagter og tilstedeværelse på særlige tidspunkter. For god ordens skyld skal det bemærkes, at "selvtilrettelæggere" omfatter medarbejdere, der har dette begreb i deres overenskomst og det gælder ikke AC-overenskomsten.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rådgivning og Forhandling på kontakt@kulturoginformation.dk.