Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Du kan blive pålagt ferie med forkortet varsel, hvis du er omfattet af lønkompensationsordningen

Folketinget vedtog 2. februar 2021 en lov, som gør det muligt for arbejdsgivere at varsle op til 5 dages ferie med forkortet varsel for medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen.

Din arbejdsgiver kan nu varsle én feriedag med én dags varsel for hver lønkompensationsperiode (svarende til 28 kalenderdage).

Ordningen gælder kun i forhold til medarbejdere, som en arbejdsgiver har søgt lønkompensation for. Har din arbejdsgiver ikke søgt lønkompensation for din stilling, skal din ferie varsles i henhold til gældende regler. 

Såfremt du ikke har opsparet ferie, afspadsering eller anden frihed i ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiveren varsle feriedagen som tjenestefri uden løn.

Efter ordningen kan du højst pålægges at afholde i alt 5 feriedage. I opgørelsen heraf indgår ferie, afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet og tjenestefrihed uden løn, der er afviklet i tiden efter den 17. januar 2021.

Loven er vedtaget i forlængelse af, at regeringen og arbejdsmarkedets parter den 14. januar 2021 indgik en trepartsaftale om forlængelse af lønkompensationsordningerne indtil ophøret af de skærpede restriktioner.

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Har du spørgsmål til ordningen eller andet er du velkommen til at tage fat i vores rådgivere på kontakt@kulturoginformation.dk eller nr. 38 88 22 33