Gå til sidens indhold
06. september 2021 Af Louise Graa Christensen

Det har tre ledere på dagsordenen til kommunalvalget

Der er kommunalvalg den 16. november, og Forbundet Kultur og Information har talt med tre ledere om, hvad de gerne ser vægte tungt i de kommunalpolitiske drøftelser og prioriteringer.

Odense Biblioteker og Borgerservice
Borgernes Hus. Foto: Odense Biblioteker og Borgerservice © Odense Biblioteker og Borgerservice

Marie-Louise Fischer Hoffmann, bibliotekschef på Albertslund Bibliotek

Hvad synes du bør være på dagsordenen til det kommende kommunalvalg?

- Jeg synes bestemt, vi skal have kultur på dagsordenen. Albertslund er en kommune med ret markante kulturinstitutioner, og byen har tidligere navngivet sig selv som den lille kulturhovedstad men det har vi ikke mærket så meget til den seneste tid. Jeg har stor forståelse for, at der er andre udfordringer for eksempel på uddannelsesområdet, i plejesektoren, i forhold til byplanlægning med videre. Men politikerne må meget gerne få øjnene op for, hvordan kulturen kan understøtte alt det andet. Hvis man prioriterede for eksempel biblioteket økonomisk, ville man kunne støtte de fleste andre initiativer.

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?

- Lige nu arbejder vi med kultur og sundhed og gør alt, hvad vi kan for at få vores kompetencer, vores viden, og vores åbne hus i spil. Vi vil blandt andet gerne samarbejde med skolerne, og vi byder ind strategisk mange steder. Vi arbejder også på at bringe kulturen med til bords i det politiske rum og for at få politikerne ud og opleve, hvad vi kan.

Hvilke udfordringer står I over for i den forbindelse?

- Kultur er ikke løsningen på alt, men når man ser på de udfordringer, en lille by på vestegnen som albertlund har, er der en integrationsopgave, en dannelsesopgave, en uddannelsesopgave og en fællesskabsopgave, som vores kulturinstitutioner kan bruges bidrage med i langt højere grad end nu. Vi kan sagtens mærke, at vi er påskønnede, men vi kan bruges meget mere.

Hvordan håber du, udviklingen vil blive fremadrettet?

Jeg ser gerne, at kommunalpolitikerne bliver mere visionære på kulturområdet. Der er blevet skåret cirka 1/5 af vores budget, og borgerservice æder en del af vores kulturtilbud, men det handler langt fra kun om penge. Vores rum kan bruges til en løbende demokratisk samtale, for her er højt til loftet, og ånden er mere fri end mange andre steder. Det vil jeg gerne mere i dialog med kommunalpolitikerne omkring.

Jens Winther Bang Petersen, Leder af Hovedbiblioteket og publikumsområdet, Odense Biblioteker og Borgerservice

Hvad synes du bør være på dagsordenen til det kommende kommunalvalg?

- Vi vil gøre en stor indsats for at bringe kulturen på dagsordenen. Der har været et stort fokus på velfærd, som har skubbet kulturen lidt i baggrunden, men vi vil diskutere kultur igen, fordi vi mener, den er en vigtig del af et velfærdssamfund.

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?

- Vi påtænker at holde et vælgermøde, hvor politikere fra forskellige partier fortæller om deres holdning til kultur i kommunen. Vi vil gerne have, at kulturen bliver opfattet som en vigtig spiller i lokalsamfundet. Dog er der grænser for, hvad vi kan lave af tiltag, idet vi er valgsted. Vi bruger blandt andet KL’s debatoplæg "Udnyt folkebibliotekernes potentiale", når vi arbejder med at fremme bibliotekssagen i politiske udvalg og i vores strategi.

Hvilke udfordringer står I over for i den forbindelse?

- Økonomien er presset, og for politikere kan det måske være sværere at skære ned på deciderede kernevelfærdsydelser end på ting, der er kulturelt betingede. Men vi mener også, at det er en velfærdsydelse at have et ordentligt kulturtilbud, fordi det er med til at gøre os til dannede samfundsborgere.  Derudover skaber biblioteket stor værdi, når vi arbejder sammen på tværs af områder og kan spille ind i en velfærdsdagsorden på områder såsom uddannelse, sundhed og integration.

Hvordan håber du, at udviklingen vil blive fremadrettet?

- Vi ser gerne, at der bliver tilført ressourcer, men det handler om meget mere end penge. Vi vil gerne have værdien biblioteket frem og fokus på, hvad det er for en samfundsopgave, bibliotekerne kan være med til at løfte.

Lone Krøgh, bibliotekschef på Lemvig Bibliotek 

Hvad synes du bør være på dagsordenen til det kommende kommunalvalg?

- I Lemvig er den store udfordring demografi. Der bliver færre borgere år for år, så vi har for få økonomiske ressourcer at gøre godt med, og det er den virkelighed, jeg står i. For at gøre sig attraktiv, skal kommunen have gode skoler, erhvervsmuligheder og pasningsmuligheder, men hvad skal borgerne lave i fritiden? Jeg synes, at vi som kommune og som bibliotek bliver nødt til at gøre os unikke, så der flytter borgere til, som bliver boende, og der mener jeg, vi bør prioritere kulturen.

Hvad vil I gøre for at få det til at ske?

- Det er 1000 kroner-spørgsmålet.  Men biblioteket skal blive ved med at gøre sig relevant og uomgængeligt. Borgerne skal tænke, at det er her, de skal hen, så der skal være relevante arrangementer, og vi skal være synlige - også i politikernes bevidsthed. Den bedste reklame er den positive omtale, som går fra mund til mund. Hver eneste gang vi møder en borger, skal de have en god oplevelse og lidt mere til. Vi skal også gøre opmærksom på os selv, når det kommer til samarbejder på tværs i kommunen.

Hvilke udfordringer står I over for i den forbindelse?

- Det er en vanskelig situation, vi befinder os i, for man kan sagtens sidde og mele sin egen kage, men det handler om at se på helheden. Samtidig skal vi ikke blive så usynlige og så meget en del af systemet, at vi accepterer alle nedskæringer uden at kny. Så det er en meget fin balancegang. Vi ønsker os blandt andet at flytte, da biblioteket ligger i en meget gammel bygning, og fordi vi gerne vil ligge mere centralt. Samtidig kan jeg godt se, at det bliver svært at finde de penge, for jeg er jo en del af systemet på godt og ondt.

Hvordan håber du, at udviklingen vil blive fremadrettet?

- Det kan godt føles lidt op ad bakke, men det er ikke det samme som mismod. Hvis ikke man kan få den, man elsker, må man elske den, man kan få. Vi synes selv, vi gør det godt inden for de økonomiske rammer, vi har, og vi er stolte af vores bibliotek.