Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

De statsansattes lønnedgang 1. februar 2021 bliver endnu mindre end først udmeldt

De statsansatte medlemmer af forbundet stod til at skulle sættes ned i løn med 96 kr. om måneden i gennemsnit før skat. I stedet bliver lønnedgangen 34 kr. om måneden i gennemsnit.

I begyndelsen af januar 2021 blev det meldt ud, at de statsansatte ville komme til at opleve en mindre lønnedgang som følge af reguleringsordningen, der udmøntede negativt. Det så ud til, at de statsansatte skulle sættes ned i løn med 0,25 procent.

Det er Danmarks Statistik, der står for beregningsgrundlaget, der ligger til grund for det statslige lønindeks og her var der opstået en fejl i de data, der bliver brugt til opgørelsen af reguleringsordningen.

Derfor bliver den negative udmøntning mindre end der blev meldt ud i januar 2021. De statsansatte står derfor til en endnu mindre lønnedgang, nemlig 0,09 procent den 1. februar 2021.

Det havde måske været muligt at ”skubbe gælden foran sig” og dermed undgå en generel lønnedgang. Det ville imidlertid have medført, at de statsansatte havde taget en gæld med sig ind i OK21 forhandlingerne og det var ikke et forhandlingsmæssigt udgangspunkt hverken Kultur og Information eller de øvrige medlemsorganisationer hos AC eller CFU var interesseret i.

Det betyder, at der i starten af året tegnede til en lønnedgang på 96 kr. om måneden i gennemsnit før skat for de statsansatte medlemmer af Kultur og Information. Nu bliver lønnedgangen 34 kr. om måneden i gennemsnit før skat.