Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

De statsansatte får en mindre lønnedgang 1. februar 2021

De statsansatte kommer desværre til at opleve en mindre lønnedgang som følge af, at de privatansattes lønudvikling grundet coronakrisen har været markant lavere end forventet.

På grund af reguleringsordningen har de privatansattes lønninger direkte indflydelse på lønnen for de ansatte i staten. Reguleringsordningen er en del af overenskomstresultatet fra OK18.

Reguleringsordningen udmønter den 1. februar 2021 negativt med -0,90 procent, samtidigt med at der udmøntes en aftalt generel lønforbedring på 0,68 procent.   

De statsansatte sættes derfor ned i løn med 0,25 procent (0,22 procent i forhold til 31. marts 2018) den 1. februar 2020.

Selv om de statsansatte lige nu står med en reguleringsordning, der udmøntes negativt, er reguleringsordningen som udgangspunkt en stor fordel for de statsansatte, da den sikrer, at de statsansattes lønninger følger med de private lønninger.

Det havde måske været muligt at ”skubbe gælden foran sig” og dermed undgå en generel lønnedgang. Det ville imidlertid have medført, at de statsansatte havde taget en gæld med sig ind i OK21 forhandlingerne, og det var ikke et forhandlingsmæssigt udgangspunkt, hverken Forbundet Kultur og Information eller de øvrige medlemsorganisationer hos AC eller CFU var interesseret i.

For de statsansatte medlemmer af forbundet kommer lønnedgangen i gennemsnit til at udgøre 96 kroner om måneden før skat.